Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> "Talk is silver, silence is gold!"/ "Lời Hay Đẹp!"

 Bấm vo đy để gp kiến

 tegieng
 member

 ID 56798
 10/29/2009"Talk is silver, silence is gold!"/ "Lời Hay Đẹp!"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cả nh!

Dưới đy l những "Lời Hay Đẹp" m T Giếng thường được Bố Mẹ nhắc nhở, dạy bảo, dặn d v "ln lớp", hi hiii, m T Giếng khng mấy thấu triệt cho mi tới gần đy thi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mấy "ci" "Lời Hay Đẹp" bằng tiếng ngoại quốc m Bố Mẹ dng để "ln lớp" mnh cũng hay th thi nn T Giếng mạo muội chp ln đy với phần phin dịch khng hay ho chảy chuốt cho lắm của T Giếng. Rất mong được Bc OTOTOT, Anh Chị LTD-TTCH, Chị Ladieubongg, Pc Lỳnhất v tất cả b con c bc giỏi ngoại ngữ bổ tc thm cho T Giếng để cả nh thấy đươc những "ci" "Lời Hay Đẹp" của người ngoại quốc m chẳng những khng phải người ở nước họ p dụng được m người Việt Nam mnh v cả "người mọi", lộn, hihi hng phải, cả "mọi người" trn tri đất nầy đều dng được nha.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 54 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sinnombre1
 member

 REF: 716672
 8/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.
In the land of the blind, the one-eyed man is king.
Trong xứ m, thằng chột lm vua.
"Be a big fish in a small pond." = "Thằng chột (người ngu / tồi tn) lm vua xứ m."


 

 sinnombre1
 member

 REF: 716693
 8/31/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Accommoder quelqu'un aux petits oignons.
Nng như nng trứng, hứng như hứng hoa.
(-: (-: (-:


 

 sinnombre1
 member

 REF: 717150
 10/30/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Petite pluie abat grand vent.
Little rain lays great dust.
Mưa nhỏ lm tan gi lớn. / Nhẹ nhng lm tan cơn nng.
(-: (-: (-:


 

 sinnombre1
 member

 REF: 718578
 1/3/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


cur vaillant rien d'impossible.
Nothing is impossible for a willing heart.
C ch th nn.


 

 sinnombre1
 member

 REF: 720080
 5/20/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

"Still waters run deep."
(Những người thm trầm kn đo mới l những người su sắc.)
"Tẩm ngẩm tầm ngầm m đấm chết voi."
(-: (-: (-:

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720091
 5/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Chị chc em an lnh v hạnh phc. Nhớ em nhiều lắm

 

 sinnombre1
 member

 REF: 720094
 5/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Chị Thanh Vn yu mến nhiều ui,

Hỗng biết mấy ngn ngy rồi mới gặp lại Chị n (: Mừng qu đi thi!

Chị ui, hong biết Chị c "chn nản" (-: ci g ở đy khng m mi tới bi giờ mới gặp chị n.., Chị lm em nhớ cu dưới đy n..


Ne te dcourage pas!
Don't give up!
"Đừng nản lng, nản ch ci g hết nha (-: "


Chc Chị lun vui khoẻ, hạnh phc v muốn g được đ nha.

亲爱的 = W i n = Te amo = I love you! = Je t'aime!


Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720109
 6/4/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Chị rất yu mến sự thn thiện lng nhn i nơi em v mọi người.


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 54 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network