Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > CLB hoa, chim, c cảnh >> G c lng ..

 Bấm vo đy để gp kiến

 thanhthien8
 member

 ID 83498
 03/19/2017G c lng ..
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
.. by ..

Xin Cho Cả Lng !


Xin hy khoan thắc mắc, G no m g khng c lng ?

Ừ, biết vậy th tốt, ha haha


Tựa bi th l G .. Nhưng em no c G

m

Em c

Thứ khc ..... muốn khoe, he he he


Tất cả những g đẹp nhất em xin gửi gấm nơi đy
nếu Ai c lng gp phần xy dựng trang nh em th

Em đy giang rộng 2 chn, ... lộn, l giang rộng 2 tay
với tấm lng biết ơn .. đn nhận tất cả, hihic.

--

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6 7 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sinnombre1
 member

 REF: 717327
 11/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hatlinhh
member

REF: 717325
11/23/2017


Happy Thanksgiving Cả Nh !


Cảm Ơn Trời, Cm Ơn Đời v Cm Ơn Tất Cả những Người thương yu ti

Chị ThnhThiện mờ em yu thương nhiều qu l nhiều ui,

Hng cần Chị cm ơn đu (-:

Chỉ cần Chị yu thương em nhiều thật l nhiều như em yu thương Chị thi, được hng? (-:

亲爱的 = W i n = I love you! = Je t'aime!
Thn i (i = yu = 爱),

T Giếng.


 

 thanhthien8
 member

 REF: 717345
 11/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Giời ui, SỉnT nhỏng nhẻo đi xương nhiều

ha ha ha


 

 sinnombre1
 member

 REF: 717347
 11/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Hi! Hi! Hi!

"Thịt", "Xương" g cũng c hết rồi. Mừng qu đi thi. (-: (-: (-:

Chị ThnhThiện ui! Cho T Giếng nhỏng nhẻo nhiều thm một t nữa nha Chị.(-:

Thương yu Chị nhiều thật l nhiều thm nữa đi n.

亲爱的 = W i n = I love you! = Je t'aime!
Thn i (i = yu = 爱),

T Giếng.


 

 sinnombre1
 member

 REF: 717348
 11/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


(-: (-: (-: 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6 7 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network