Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > CLB hoa, chim, c cảnh >> G c lng ..

 Bấm vo đy để gp kiến

 thanhthien8
 member

 ID 83498
 3/19/2017G c lng ..
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
.. by ..

Xin Cho Cả Lng !


Xin hy khoan thắc mắc, G no m g khng c lng ?

Ừ, biết vậy th tốt, ha haha


Tựa bi th l G .. Nhưng em no c G

m

Em c

Thứ khc ..... muốn khoe, he he he


Tất cả những g đẹp nhất em xin gửi gấm nơi đy
nếu Ai c lng gp phần xy dựng trang nh em th

Em đy giang rộng 2 chn, ... lộn, l giang rộng 2 tay
với tấm lng biết ơn .. đn nhận tất cả, hihic.

--Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 hatlinhh
 member

 REF: 716489
 7/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716490
 7/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716514
 7/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Muốn biết con người ta tốt xấu ra sao

hy va chạm vi lần, sẽ lộ nguyn bản chất của người đ


Đi khi nhn thấy vậy

Nhưng ... khng phải vậy đu.


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716515
 7/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716516
 7/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716553
 8/8/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn Thượng Đế đ ban tặng cho con gần như c tất cả

Đ l ước mơ của một người bnh thường, rất bnh thường như con.

Điều cn lại con xin

Cho con c đủ sức khỏe cy thm vi năm nữa, con thi ngưng cy.


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716554
 8/8/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716555
 8/8/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716756
 9/10/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Người thật th lương thiện thời nay chẳng cn nhiều

Cho dẫu c đại diện cho ci no đi chăng nữa

Th họ cũng chỉ l con người phm

Vẫn c lng tham, vẫn gian dối, lươn lẹo, khng thật th khng ngay thẳng ..
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716757
 9/10/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716758
 9/10/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 maicuoi
 member

 REF: 716783
 9/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi!
Ga nao ma khong long!


 

 maicuoi
 member

 REF: 716784
 9/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tiep nha!
Ga luoc, ga chien. ga quay, ga khia, ga nuong,ga dun dat set,dung khong,hihi,,,


 

 thanhthien8
 member

 REF: 716799
 9/17/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiHello MaiCuoi !


Ủa, th ra g c lng hả MaiCuoi

Sao từ xưa giờ TT8 khng biết ta ?

Cứ nghĩ l G trui, G lụi l khng lng, hihic


Cm ơn MaiCuoi gh chơi

Chc MaiCuoi cuối tuần vui khỏe ! 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2017 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network