Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > CLB hoa, chim, cá cảnh >> Gà có lông ..

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 thanhthien8
 member

 ID 83498
 03/19/2017Gà có lông ..
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
.. by ..

Xin Chào Cả Làng !


Xin hăy khoan thắc mắc, Gà nào mà gà không có lông ?

Ừ, biết vậy th́ tốt, ha haha


Tựa bài th́ là Gà .. Nhưng em nào có GàEm có

Thứ khác ..... muốn khoe, he he he


Tất cả những ǵ đẹp nhất em xin gửi gấm nơi đây
nếu Ai có ḷng góp phần xây dựng trang nhà em th́

Em đây giang rộng 2 chân, ... Í lộn, là giang rộng 2 tay
với tấm ḷng biết ơn .. đón nhận tất cả, hihic.

--

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5 6  7 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 hatlinhh
 member

 REF: 716380
 07/07/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716396
 07/11/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Là Phúc th́ không phải Họa
Đă là Họa th́ không thể Tránh

Những ǵ tôi hứng lấy, giờ cảm nhận được đó là điều không thể tránh
nay tôi có thể nhẹ nhàng bước qua ..


Suy gẫm để mà chấp nhận .. Chuyện ǵ tới sẽ tới ..


* Con gái tôi đậu xe trước nhà ngoài đường
không biết bị ai de xe đụng phải xe nó ..

Ba nó bảo nó, đừng đậu xe ngoài đường nguy hiểm lắm
vào trong sân nhà mà đậu an toàn hơn ..

Qua ngày sau xe lại bị đụng ngay trong sân nhà
người đụng lần này không ai khác hơn chính là em gái nó
thế là cả 2 chiếc xe đều bị, xe em nó bị nặng hơn.


**
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716397
 07/11/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 716398
 07/11/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 hatlinhh
 member

 REF: 716419
 07/13/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nếu đă yêu thương một người

cho dẫu có bận cỡ nào th́ vẫn có thời gian cho người ḿnh yêu

Không thể nào, một ngày có 24 tiếng đồng hồ mà lại

không có đến một phút một giây dành riêng cho người ḿnh yêu.

 

 hatlinhh
 member

 REF: 716420
 07/13/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 716421
 07/13/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716449
 07/20/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hăy Mỉn cười với đời

Cho dẫu người đời có đối xử với ta ra sao, không quan trọng

Điều quan trọng là .. Tâm ta an lạc, óc không vấn vương phiền muộn.


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716451
 07/20/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 hatlinhh
 member

 REF: 716488
 07/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Có những bài học, học hoài học măi vẫn không thể hiểu được

đầu óc, lương tâm con người ta nghĩ ǵ

khi lạm dụng ḷng tốt của người khác để đạt được những ǵ muốn có.


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716489
 07/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716490
 07/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716514
 07/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Muốn biết con người ta tốt xấu ra sao

hăy va chạm vài lần, sẽ lộ nguyên bản chất của người đó


Đôi khi nh́n thấy vậy

Nhưng ... không phải vậy đâu.


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716515
 07/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716516
 07/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716553
 08/08/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn Thượng Đế đă ban tặng cho con gần như có tất cả

Đó là ước mơ của một người b́nh thường, rất b́nh thường như con.

Điều c̣n lại con xin

Cho con có đủ sức khỏe cày thêm vài năm nữa, con thôi ngưng cày.


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716554
 08/08/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716555
 08/08/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716756
 09/10/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Người thật thà lương thiện thời nay chẳng c̣n nhiều

Cho dẫu có đại diện cho cơi nào đi chăng nữa

Th́ họ cũng chỉ là con người phàm

Vẫn có ḷng tham, vẫn gian dối, lươn lẹo, không thật thà không ngay thẳng ..
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716757
 09/10/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716758
 09/10/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 maicuoi
 member

 REF: 716783
 09/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hi!
Ga nao ma khong long!


 

 maicuoi
 member

 REF: 716784
 09/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tiep nha!
Ga luoc, ga chien. ga quay, ga khia, ga nuong,ga dun dat set,dung khong,hihi,,,


 

 thanhthien8
 member

 REF: 716799
 09/17/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiHello MaiCuoi !


Ủa, th́ ra gà có lông hả MaiCuoi

Sao từ xưa giờ TT8 không biết ta ?

Cứ nghĩ là Gà trui, Gà lụi là không lông, hihic


Cám ơn MaiCuoi ghé chơi

Chúc MaiCuoi cuối tuần vui khỏe ! 

 hatlinhh
 member

 REF: 717325
 11/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Happy Thanksgiving Cả Nhà !


Cảm Ơn Trời, Cám Ơn Đời và Cám Ơn Tất Cả những Người thương yêu tôi

( cả những ai không ưa tui, cũng như tui hỏng ưa ai, hihi.) 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5 6  7 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network