Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > H́nh ảnh >> Sắc cái lị xào xào à...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85253
 02/06/2018Sắc cái lị xào xào à...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 718781
 02/06/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thiên phú người này cho thi quốc tế được đó.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718792
 02/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
V́ lư tưởng hay v́... đồng tiền !? hồi 1...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_________________________________________________________

V́ lư tưởng hay v́... đồng tiền !? hồi 2...Ghi chú : V́ h́nh ảnh của video quá hung bạo,nên Facebook dành quyền kiểm duyệt... Nhưng bạn nào có tánh ṭ ṃ, thích cảm giác mạnh th́... bấm vô hàng chữ watch on Facebook... Xong khi đường link dẫn wa 1 video khác, đợi máy display hàng chữ Uncover video(bottom right),rồi bấm vô đó để xem video...


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718802
 02/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Chú gà can đảm... Chú chó bị trúng cựa, đau ?? 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718835
 02/21/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ḍng sông cát ?
 

 aka47
 member

 REF: 718837
 02/22/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Anh HƯU ui.

Cho AK hỏi cái này chút.

AK biết anh đang ở VN , nhưng kiến thức của anh bao trùm cả vũ trụ...

AK có thắc mắc là TẠI SAO NGA CAN THIỆP VÀO BẦU CỬ Ở MỸ ?

CAN THIỆP THẾ NÀO , BẰNG CÁCH NÀO , KHÔNG LẼ NGA NÓI DÂN MỸ BỎ PHIẾU CHO ÔNG TRUMP ?

KHÔNG LẼ NGA BỎ TIỀN MUA CHUỘC CÔNG DÂN MỸ ?

TẠI V̀ KHI AK BỎ PHIẾU LÀ AK TỰ QUYẾT ĐỊNH M̀NH BỎ PHIẾU CHO AI , LÀM G̀ CÓ GIẬT DÂY TRONG NÀY..

AK THẮC MẮC HOÀI MÀ KHÔNG BIẾT HỎI AI , HỎI AI HỌ CŨNG CHỈ TRẢ LỜI LÀ CÓ BÀN TAY CỦA NGA LÀM CHO BẦU CỬ MỸ KHÔNG CÔNG BẰNG... HỎI HỌ GIẢI THÍCH HỌ CŨNG NÓI HỎI ANH HƯU Á...

NGÀY 18-3 BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA , VÀ NGA CŨNG CẤM MỸ KHÔNG ĐƯỢC PHÁ BẦU CỬ NGA , CẤM TIỆT CÁC ÔNG Ở BỘ NGOẠI GIAO KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN...

hIỂU CHẾT LIỀN .
Nhờ anh Hưu giải huyệt dùm.

Cảm ơn anh Hưu... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718838
 02/23/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Nếu AKA thích đàm luận, th́ để anh HU nói chiện cho nghe...

"...AK biết anh đang ở VN , nhưng kiến thức của anh bao trùm cả vũ trụ..." trích AKA,,,

Chỉ có các Bích chi Fật, các Bồ Tát,các A La Hán,vv... th́ mới có kiến thức 'bao trùm cả vũ trụ'. Mà đối với họ,th́ 'kiến thức' khg đáng kể, họ chỉ đề cập đến Trí Tuệ mà thôi (Trí Tuệ bao gồm cả con tép riêu 'kiến thức' rồi !).
Có lẽ AKA thấy anh HU biết...nhiều, nên mới nói kiến thức của anh 'bao trùm cả vũ trụ' !?... Anh HU biết nhiều chiện, v́ anh chịu khó tham khảo nhiều tài liệu, giản dị dễ hiểu mà, fải thế khg ?... Và có lẽ v́ anh cũng có nghiên cứu 1 chút ít Fật fáp ??... Và trong Fật fáp,họ có đề cập đến vấn đề 'không gian' và 'thời gian'. Như thị,anh HU nghe, hể có duyên với Fật fáp th́ khg kể già, trẻ, bé,lớn,trai, gái ! Khg kể ở Ấn Độ,ở Hoa Kỳ,ở Nam Mỹ hay ở... Vịt Nam !

Vào đề,ḿnh bàn cái câu : "...AK có thắc mắc là TẠI SAO NGA CAN THIỆP VÀO BẦU CỬ Ở MỸ ?...".
Theo em, NGA có can thiệp vào vụ bầu cử của MỸ khg ? Nếu có, th́ bằng cách nào ?... Láo khoét ! Nói láo như VC !... Chẳng qua là Đảng DÂN CHỦ Hoa-kỳ khg có tinh thần thượng vơ mà thôi ! Thua rồi, khg chấp nhận vậy, cứ muốn nằm vạ, khơi chiện này,khơi chiện nọ để cố gỡ... ghẻ !
Anh HU nhớ, trong thời gian c̣n đang lúc bầu cử (khg biết có nhớ đúng khg !?), fiá HK đă trục xuất fái đoàn ngoại giao NGA về nước, khg cho họ đến khu đất mà họ(NGA) chủ quyền trên đất MỸ, với lư do là họ can thiệp vào t́nh h́nh bầu cử nước MỸ. Sau khi ông 'Chùm' thắng cử, fải gỡ bỏ lệnh đó !(có muối mặt khg ?)... Hiện giờ, hể cứ nhắc tới chiện đó, là ngoại trưởng NGA cứ cương quyết bác bỏ, và fiá ông 'Trùm' cứ fải khó khăn chống trả (fía DÂN CHỦ HK),v́ có nhiều chứng cớ là 2 bên (Đảng CỘNG H̉A HK và NGA) có nhiều lần gặp gỡ nhau !
Nói về chuyện can thiệp, kiểm soát quyền tự do cá nhân, quyền tự trị của các quốc gia, th́ khg ai qua mặt tên trùm sỏ Hoa Kỳ... Có nhiều chứng cớ, tài liệu chứng minh chuyện đó (anh HU khg nói càng nói bừa đâu !)...
Anh HU mắc đi công chuyện 1 chút. Sẽ trở lại nói chiện tiếp với Aka...


 

 aka47
 member

 REF: 718840
 02/26/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


H́nh như anh Hưu giải thích không thuyết phục lắm.

Đợi anh viết tiếp như thế nào.

..............

Luôn dịp em hỏi anh Hưu cái này.

Có 3 em gái mua 4 cây lon ốc gạo , lon nào cũng giống y chang nhau..

Anh biết 1 chia 3 không đều , mà 4 chia 3 cũng không đều.

Vậy 3 em gái làm sao chia cho đều ?

Hỏi anh cho vui chứ em biết anh trả lời tầm bậy rùi.

hihii 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718841
 02/27/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Về toán học th́ chia cách nào cũng đều... 4/3 = 1,33333....
4-(1,3333...x3) = 0,000000000....1, là con ốc thúi, quẵng bỏ nó đi là hợp lư nhất rồi c̣n ǵ nữa ??... C̣n trên thực tế,th́ dễ ẹt !... Nghe đây, 1 con cho Aka, 1 con cho Thiên Thanh, 1 con cho Thiên Thu,..., cứ thế mà nàm tuốt cho đến khi hết sạch 4 lon ốc gạo... Có 3 trương hợp :
1) là chia đồng đều, khg c̣n sót lại con nào
2) + 3) c̣n sót lại 1 con hay 2 con ốc, trả lại cho bà bán ốc gạo, hay đổi lấy thêm 1 chút nước mắm ớt gừng, hay cho em nhỏ nào đang đói, đứng ḍm miệng 3 bà,vv...
Anh HU nghĩ, 3 bà Vịt-cừu khg gây lộn nhau v́ 1, 2 con ốc gạo được làm từ thiện đó đâu ??
_____________________

... trở lại nói tiếp về mấy vụ lôi thôi của t́nh báo Mỹ : can thiệp vào đời tư cá nhân, vào wuyền tự wuyết của các quốc gia dân tộc khác,vv... chúng ta thấy rằng vụ can thiệp của các cơ quan t́nh báo Mỹ vào đời tư của chính công dân của họ, nổi bật hơn hết tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Điều đó cũng chẳng lạ ǵ, v́ chính người Hoa-Kỳ đă đi tiên fong trong lănh vực thông tin toàn cầu: Internet !... Công chúng bắt đầu biết đến những sự kiện này(thâu gồm thông tin cá nhân thành tập,hồ sơ, để trưng dụng cho mọi t́nh huống có thể xẩy ra trong tương lai,cho mọi vấn đề,mọi lănh vực...), nhờ vào những 'lanceurs d'alerte' (whistleblowers)... Tham khảo tài liệu dưới đây (tài liệu bằng tiếng Fáp, ai thạo tiếng Anh, hăy truy cập Internet bằng keyword whistleblower)

Ces cinq lanceurs d'alerte qui ont ébranlé la politique internationale américaine... Theo đường link này

Nghĩa của chữ whistleblower... Theo đường link này

...

"...CAN THIỆP THẾ NÀO , BẰNG CÁCH NÀO , KHÔNG LẼ NGA NÓI DÂN MỸ BỎ PHIẾU CHO ÔNG TRUMP ?
KHÔNG LẼ NGA BỎ TIỀN MUA CHUỘC CÔNG DÂN MỸ ?
TẠI V̀ KHI AK BỎ PHIẾU LÀ AK TỰ QUYẾT ĐỊNH M̀NH BỎ PHIẾU CHO AI , LÀM G̀ CÓ GIẬT DÂY TRONG NÀY...",trích Aka,,,

Lúc trước khi cuộc bầu cử Mỹ (Hilary Clinton vs ông 'Chùm') c̣n chưa ngă ngũ,lúc bấy giờ,có thể có sự can thiệp của những hackers NGA vào chính trường bên Mỹ, nhưng ngoài việc gây ảnh hưởng dư luận cử tri Mỹ, đưa ra những tin thất lợi cho bà Hilary Clinton, các hackers NGA c̣n có thể làm được ǵ để có thể quấy rối, d́u dắt cuộc bầu cử của Hoa Kỳ !?...
Chẳng thế, trong thời kỳ Obama c̣n tại chức, Âu Châu đă khg fanh fui vụ t́nh báo Mỹ nghe lén điện thoại riêng của các lănh tụ Âu Châu đó sao(bà Angela Merkel,vv...) ? Thế th́, ai làm ǵ họ (Mỹ) ? Ai đă kiện cáo ǵ được họ khg ? Sự việc rồi cuối cùng,cũng bị ém nhẹm ! Giờ th́ chúng ta fải đem xử bắn các hackers NGA, v́ đă dám can thiệp và đảo lộn kết quả cuộc bầu cử của nước Mỹ vĩ đại ??...

Nói vậy, Aka cũng khg bắt buộc fải hiểu là anh HU đứng về fe NGA, TÀU, chống MỸ (cứu nước !??)... Anh HU chỉ muốn chỉ cho các em nhỏ ḿnh, đang sống bên Hoa Kỳ (hoặc ở Vịt Nam),đang ái mộ,đang thần tượng Uncle Sam là, 'cuộc Đời khg như là mơ' nên 'Đời thường giết chết mộng mơ' !

Đời khg như là mơ, nên khi Aka tuyên bố "...KHI AK BỎ PHIẾU LÀ AK TỰ QUYẾT ĐỊNH M̀NH BỎ PHIẾU CHO AI , LÀM G̀ CÓ GIẬT DÂY TRONG NÀY..." là cô em nhỏ của anh HU vẫn c̣n đang nằm mơ !... Aka bỏ fiếu dựa theo căn bản nào ? Sự hiểu biết, NIỀM TIN,vv...? Aka biết ǵ ? Biết rằng Hoa Kỳ là 1 xứ tự do,giàu có vào bậc nhất thế giới, đứng đầu khối TỰ DO luôn bảo vệ quyền lợi của các dân tộc TỰ DO, chống lại sự ĐỘC TÀI, ÁP BỨC của khối CỘNG SẢN thế giới,vv... Niềm tin của Aka là ǵ ? Aka tin vào 1 đấng Chúa Cứu thế, tên gọi là Jesus, con một(duy nhất) của Đức Chúa Trời, sanh ra, và chết trên cây thánh giá để chuộc TỘI cho nhân loại ?
Và theo những hiểu biết, ńềm tin đó, Aka tung hô cho thế giới biết rằng lá fiếu của Aka là 1 lá fiếu TỰ DO,khg bị 1 ai chi fối và ảnh hưởng, có fải vậy khg ?... hả TRỜI !??

Đừng lấy chuyện cũ nói lại hoài ! Chúng ta hăy nh́n t́nh h́nh thực trạng thế giới ngày nay... Hàng triệu triệu người đang sống yên vui, nay fải di tản, chạy sống,chạy chết v́ quân tàn nhẫn ISIS(cái quân khốn nạn, khg biết từ lỗ nào, chúng nó chui lên !?). Syria đă fải cầu cứu NGA, để chiến đấu chống lại quân ISIS, nay chánh fủ Syria và NGA fải mang tiếng là đang ném bôm tàn sát dân civils(thường dân, khg fải quân giao chiến). Có chuyên đó thiệt sao ? Ǵ mà nghịch lư, khó hiểu dzậy cḥi !? Dân Kurdes(thiếu sổ sống ở vùng Irak,Syria, Turkey...) được Mỹ xách động tài trợ, cung cấp vũ khí chiến đầu chống lại quân ISIS ?? và luôn thể, được hứa hẹn là sẽ giành độc lập cho họ,được tự trị ở vùng đó(kiểu như cho xứ Do Thái vậy mà).

Nay Thổ Nhị Kỳ khg nh́n fong trào quân Kurdes chiến đấu giành quyền tự trị với cặp mắt thiện cảm(v́ vùng quân Kurdes giành tự trị,nằm sát biên giới Thổ), và đẩy mạnh từ quan điểm sang hành động thực tiễn, là giàn quân dài biên giới Thổ- Syria, tấn công quân Kurdes vào lănh thổ Syria, vùng AFRIN ! Tưởng nên nhắc lại cho chúng ta nhớ là Thổ-Kurdes-Mỹ,vv... là liên minh chống quân ISIS(do Mỹ bí mật dựng lên !), giờ trong liên minh đó, như nồi cháo heo ! Mỹ luôn có mặt trong vùng đó để ủng hộ, thành lập, tài trợ các lực lượng , các fong trào(nhưng khg bao giờ ra mặt, tay này luôn chơi tṛ ném đá,dấu tay !)... Cho tới nay, như vậy là Mỹ đă thành công trong âm mưu thâm độc của họ : gây bất ổn định trong vùng !... Quân Kurdes bị Thổ tấn công, khg thấy mặt quan-Thầy Mỹ tiếp cận, đành fải cầu cứu, thành lập liên minh với quân chánh fủ Syria(NGA), fe mà họ coi là thù địch, mới c̣n mấy ngày qua đây thôi mà ! Này anh 'Kurdes' ơi, muốn biết rơ về anh MỸ, hăy t́m người VỊT-NAM-CỘNG-H̉A(những người đă tỉnh mộng !), mà hỏi cho ra lẽ...

Nếu lúc trước Aka khg biết ǵ về những chuyện này, nay đă biết sơ sơ(nhờ anh HU tham khảo tài liệu kể cho nghe), Aka có c̣n mạnh dạng tuyên bố là lá fiếu của ḿnh(Aka), hoàn toàn được bảo đảm, khg bị virus thâm nhập khg ??


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network