Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> Sắc ci lị xo xo ...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85253
 2/6/2018Sắc ci lị xo xo ...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 718781
 2/6/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thin ph người ny cho thi quốc tế được đ.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718792
 2/8/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
V l tưởng hay v... đồng tiền !? hồi 1...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_________________________________________________________

V l tưởng hay v... đồng tiền !? hồi 2...Ghi ch : V hnh ảnh của video qu hung bạo,nn Facebook dnh quyền kiểm duyệt... Nhưng bạn no c tnh t m, thch cảm gic mạnh th... bấm v hng chữ watch on Facebook... Xong khi đường link dẫn wa 1 video khc, đợi my display hng chữ Uncover video(bottom right),rồi bấm v đ để xem video...


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718802
 2/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ch g can đảm... Ch ch bị trng cựa, đau ?? 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718835
 2/21/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dng sng ct ?
 

 aka47
 member

 REF: 718837
 2/22/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Anh HƯU ui.

Cho AK hỏi ci ny cht.

AK biết anh đang ở VN , nhưng kiến thức của anh bao trm cả vũ trụ...

AK c thắc mắc l TẠI SAO NGA CAN THIỆP VO BẦU CỬ Ở MỸ ?

CAN THIỆP THẾ NO , BẰNG CCH NO , KHNG LẼ NGA NI DN MỸ BỎ PHIẾU CHO NG TRUMP ?

KHNG LẼ NGA BỎ TIỀN MUA CHUỘC CNG DN MỸ ?

TẠI V KHI AK BỎ PHIẾU L AK TỰ QUYẾT ĐỊNH MNH BỎ PHIẾU CHO AI , LM G C GIẬT DY TRONG NY..

AK THẮC MẮC HOI M KHNG BIẾT HỎI AI , HỎI AI HỌ CŨNG CHỈ TRẢ LỜI L C BN TAY CỦA NGA LM CHO BẦU CỬ MỸ KHNG CNG BẰNG... HỎI HỌ GIẢI THCH HỌ CŨNG NI HỎI ANH HƯU ...

NGY 18-3 BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA , V NGA CŨNG CẤM MỸ KHNG ĐƯỢC PH BẦU CỬ NGA , CẤM TIỆT CC NG Ở BỘ NGOẠI GIAO KHNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN...

hIỂU CHẾT LIỀN .
Nhờ anh Hưu giải huyệt dm.

Cảm ơn anh Hưu... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718838
 2/23/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Nếu AKA thch đm luận, th để anh HU ni chiện cho nghe...

"...AK biết anh đang ở VN , nhưng kiến thức của anh bao trm cả vũ trụ..." trch AKA,,,

Chỉ c cc Bch chi Fật, cc Bồ Tt,cc A La Hn,vv... th mới c kiến thức 'bao trm cả vũ trụ'. M đối với họ,th 'kiến thức' khg đng kể, họ chỉ đề cập đến Tr Tuệ m thi (Tr Tuệ bao gồm cả con tp riu 'kiến thức' rồi !).
C lẽ AKA thấy anh HU biết...nhiều, nn mới ni kiến thức của anh 'bao trm cả vũ trụ' !?... Anh HU biết nhiều chiện, v anh chịu kh tham khảo nhiều ti liệu, giản dị dễ hiểu m, fải thế khg ?... V c lẽ v anh cũng c nghin cứu 1 cht t Fật fp ??... V trong Fật fp,họ c đề cập đến vấn đề 'khng gian' v 'thời gian'. Như thị,anh HU nghe, hể c duyn với Fật fp th khg kể gi, trẻ, b,lớn,trai, gi ! Khg kể ở Ấn Độ,ở Hoa Kỳ,ở Nam Mỹ hay ở... Vịt Nam !

Vo đề,mnh bn ci cu : "...AK c thắc mắc l TẠI SAO NGA CAN THIỆP VO BẦU CỬ Ở MỸ ?...".
Theo em, NGA c can thiệp vo vụ bầu cử của MỸ khg ? Nếu c, th bằng cch no ?... Lo khot ! Ni lo như VC !... Chẳng qua l Đảng DN CHỦ Hoa-kỳ khg c tinh thần thượng v m thi ! Thua rồi, khg chấp nhận vậy, cứ muốn nằm vạ, khơi chiện ny,khơi chiện nọ để cố gỡ... ghẻ !
Anh HU nhớ, trong thời gian cn đang lc bầu cử (khg biết c nhớ đng khg !?), fi HK đ trục xuất fi đon ngoại giao NGA về nước, khg cho họ đến khu đất m họ(NGA) chủ quyền trn đất MỸ, với l do l họ can thiệp vo tnh hnh bầu cử nước MỸ. Sau khi ng 'Chm' thắng cử, fải gỡ bỏ lệnh đ !(c muối mặt khg ?)... Hiện giờ, hể cứ nhắc tới chiện đ, l ngoại trưởng NGA cứ cương quyết bc bỏ, v fi ng 'Trm' cứ fải kh khăn chống trả (fa DN CHỦ HK),v c nhiều chứng cớ l 2 bn (Đảng CỘNG HA HK v NGA) c nhiều lần gặp gỡ nhau !
Ni về chuyện can thiệp, kiểm sot quyền tự do c nhn, quyền tự trị của cc quốc gia, th khg ai qua mặt tn trm sỏ Hoa Kỳ... C nhiều chứng cớ, ti liệu chứng minh chuyện đ (anh HU khg ni cng ni bừa đu !)...
Anh HU mắc đi cng chuyện 1 cht. Sẽ trở lại ni chiện tiếp với Aka...


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network