Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 89
Total Posts/Góp ư kiến: 323

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
huutrinon2017

Date   7/22/2017 4:43:06 AM
Gender Female 
Marital status Widowed 
Country Vietnam 
Educational Others 
Occupation Phó tiến sĩ + Phó Giáo sư 
About me Em đẹp trai, em nhà giàu, em học giỏi,...em đủ thứ... À wên, em khg fải 'gay', giới tính là nam (nhưng type lộn,khg sửa được), rất mong các thành viên 'nam'(gay and not...) thông cảm cho em,khi gợi ư muốn làm wen với, và t́m kiếm partner để...sinh hoạt ! Em nà ńnh ông,con chai, khg tin hỏi thử band mấy bà 8 NCD đi... Xin hết...  
   
  Send Email/Goi Email to huutrinon2017
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep