Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 1282
Total Posts/Góp ư kiến: 3612

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
taolao

Date   11/17/2006 10:41:13 PM
Gender Male 
Marital status Single 
Country Vietnam 
Educational Other 
Occupation Bảo Vệ 
About me Nghề 1 là lái xe ôm, nghề 2 là làm bảo vệ, nghề 3 là phụ nhà hàng. Tui là người nhiều chuyện hay nói tào lao 
   
  Send Email/Goi Email to taolao
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep