Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Kỳ lạ người đn ng 'chết đi sống lại' bỗng hết m hết cm

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 85181
 1/6/2018Kỳ lạ người đn ng 'chết đi sống lại' bỗng hết m hết cm
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienKỳ lạ người đn ng 'chết đi sống lại' bỗng hết m hết cm

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718623
 1/7/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Giải thch chuyện của thnh vin STHN ft, trong thời đại Internet...

Ngoi l lẽ, giải thch theo khuynh hướng ĐẠO Đng Fương,l ng 'B' trong chuyện fải sống kiếp ny, dựa trn nền tảng của NGHIỆP kiếp trước của ng ta, th trong đại Internet ny,ci my computer đ (ng B), v dung nạp nhiều softwares c nguồn gốc khg chuẩn(kiếp trước lm nhiều nghiệp xấu), nn khi my cho chạy cc softwares(trong cuộc sống), th bị sự cố cc softwares xung đột nhau(bệnh hoạn, hay bị ngất xỉu,vv...)...

Lần cuối khi ng B ngất xỉu,lng xm tưởng ng đ chết (v mất hơi thở đ lu, 30 ft?? ), nhưng khi tỉnh lại, ng B hết cm, hết m,vv... Ni tm lại,l ng B trở lại lnh lặn, sống 1 cuộc sống của 1 con người sức khỏe kh đầy đặn...

Mấy computer đ được tắt(ngắt xỉu, mất hơi thở...), v được reset lại...

Sau khi được reset lại, my computer đ chạy kh bnh thường, nhưng như vậy cũng chưa đủ,từ ry về sau, ng B trnh khg nn ti về my nh, những softwares khg c nguồn gốc trong sng(trnh lm những điều c nghiệp...),v fải thường xuyn theo di, lm vệ sinh cho my được sạch sẻ (lm điều thiện, gip người...) th my computer mới chạy sun sẻ, khg bị c giựt nữa(bớt bệnh hoạn, đau yếu...) !

Giải thch như dzậy nghe c m tai khg ? cc đống ch ? 

 taolao
 member

 REF: 718626
 1/7/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bc Hưu ni như vậy nghe em tai nhưng sao khng sảy ra với người khc m chỉ 1 phn tử nhỏ thi. Chắc c dnh ging đến chuyện tm linh chăng? 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network