Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > My vi tnh, điện tử >> Cng nhau học GIMP...

 Bấm vo đy để gp kiến

 huutrinon2017
 member

 ID 85532
 8/8/2018Cng nhau học GIMP...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trước hết, cc bạn cần fải tạo ra cc outils(đồ nghề) để c thể học GIMP. 1 ci computer với OS MSWINDOWS (điều ny tất nhin, ni chỉ để nhập đề).
Thần HU sẽ hướng dẫn cc bạn download về my nh software GIMP (free, cn Photoshop th fải mua, hehehehe...), ci đặt ln my v...chng ta bắt đầu học...

DOWNLOAD v CI ĐẶT GIMP...

nghỉ giải lao...
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 huutrinon2017
 member

 REF: 720524
 8/17/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ci vụ tm website no chịu nhận cho mnh upload hnh ln gởi đ để TL lấy những hnh đ m ft ln DĐ NCD minh họa, Thần HU đ trnh by rồi...

C những websites đ : Dropbox,Google Photo,vv...(như PhotoBucket vậy)... TL fải ln la tm xin đăng k... Hoặc c những websites gọi l 'sites d'hbergement' (đại khi như những websites m Thần HU vừa k khai), TL cũng fải ln la xin đăng k để được space stockage free ! Nếu khg muốn xin xỏ,th fải ra tiền mua(cũng fải lm đơn mua domain, ở đy th chắc chắn được v mnh chi tiền, v điều kiện giới hạn chỉ ở tiền m thi ! Chi nhiều được space nhiều,chi t được space t !)...

Cn đoạn thần HU ft ở trn chỉ l bi tập về Layers( Calques)bằng tiếng Fp m thi ! Khg dnh dng g tới websites hosting hết !

Bi tập 3 : vẫn về Layers...Canal alpha bị kha...

Vẫn với 3 hnh :
1)nền vng


2)layer đỏ3)layer bluThao tc v sắp xếp sao cho c hnh sau đy :
a)


b)

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720537
 8/22/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi tập 4 : Tri banh tc cầu (football) với mu cờ của 1 quốc gia...

Với hnh sau đy :
1)


bạn hy vẽ ra hnh 1 tri banh như sau (tri banh với cờ Fp)Dưới đy l bi giảng của bi tập (bằng tiếng Fp,sorry !)Vi tri banh với cờ của vi quốc gia khc...Với l cờ Việt Nam dưới đy, cc bạn cho 1 tri banh Việt Nam h ?V đy l tri banh của cơ sở may v đồ vải,đồ da của cơ sở Thần HU... 

 tuatethy
 member

 REF: 720549
 8/24/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Thần Hưu hồi nhỏ ham chơi, hng ham học,
Nhưng thần hưu trong hnh l gnh nước m
Chắc thần hưu gnh nước hồi nhỏ 2 bn vai nặng tịu,
Nn by giờ thần hưu mới giỏi vậy

Cảm ơn nhiều


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720551
 8/24/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
H n TeTua,khỏe khg ? Lu w khg gặp h ?

Tout d'abord, nặng tịu, a s'crit : nặng trĩu...
Giỏi khg, Thần HU khg piết ! C điều,gnh nước nhiều w ,lớn khg nổi !

Gnh nặng cuộc đời !...Je suis 1 nain masqu...


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network