Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> 141st -> 146th Lesson... Chấm dứt khóa học...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85502
 07/13/2018141st -> 146th Lesson... Chấm dứt khóa học...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hundred and forty first Lesson...Audio bài 141...

______________________________________________________
Hundred and forty second Lesson...Audio bài 142...

____________________________________________________
Hundred and forty third Lesson...Audio bài 143...

_______________________________________________________
Hundred and forty fourth Lesson...Audio bài 144...

_______________________________________________________
Hundred and forty fifth Lesson...Audio bài 145...

_______________________________________________________
Hundred and forty sixth Lesson...Audio bài 146...

_______________________________________________________
_______________________________________________________

... Như vậy là chúng ta đă xong khóa học tiếng Ăng-Le này. Cám ơn các bạn đă cùng đồng hành với ban... hướng dẫn đến đây... Chúng tôi rất tiếc là khg cấp bằng được cho quư vị học viên v́... ngân quỹ hạn hẹp !

Thôi, chúng ta cùng nhau măn khóa vui vẻ, hân hoan tiến tới trước...


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 720287
 07/13/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tl xin cảm ơn Thầy Thần Hưu bỏ nhiều công sức đề mọi người có cô hội học tiếng Anh. Nuế học biết hết 140 chương th́ chắc hản thông thạo để giao tiếp. Chúc Thầy luông vui vẻ b́nh an.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720303
 07/18/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hê nô, TL,

Mạnh giỏi khg ?... HU khg fải là 'Thầy' đâu TL, chỉ là 'Thần' thôi !... Khóa học tiếng Ăng-Le đă chấm dứt, TL có hấp thụ được chút ít ǵ khg ? Nếu (khg fải là 'nuế', nghe TL...HU để ư TL luôn viết trật chữ này !) TL cảm thấy chưa tốt nghiệp được, th́ cứ từ từ coi lại các bài học (với điều kiện là có download giữ lại các bài học ?)...

Để tiếp tục cùng học tập chung 1 cái ǵ đó,thần HU đề nghị ḿnh cùng nhau học tập, nghiên cứu 1 software nào đó, đại khái như : GIMP (Photoshop), INKSCAPE (Photo Illustrator ?), BLENDER, OFFICE (WinWord ?, Excel,...)...

Tùy TL lựa chọn 1 softwware (những softwares mà HU đă kể trên, trong ngoặc đơn th́ thuộc hăng Adobe, fải mua, c̣n mấy cái kia th́ free, chỉ cần lên mạng download về và theo hướng dẫn, cài đặt là xài được...).

TL fải cho thần HU biết đang xài OS nào (Windows,Linux,...MacInTosh th́ thần HU khg có !), và lựa chọn software nào ở trên ? để chuẫn bị t́m download các cái bài học...

Ḿnh sẽ qua bên tiết mục 'Máy vi tính,điện tử' để mở tiết mục há ?


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720464
 08/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TL khg muốn nghiên cứu GIMP(PhotoShop) hè ?... Thần HU nghĩ có nhiều bạn trẻ trẻ muốn nghiên cứu đó !... Thôi để Thần HU quyết định mở khóa học GIMP cho những ai muốn biết về GIMP nhe...

Điều kiện ghi danh học : tất cả những ai có 1 computer với hệ OS MS Windows, muốn t́m hiểu về GIMP đều có thể gia nhập... Bắt buộc là fải khg có thành kiến với GIMP,cho là PhotoShop đáng được tôn thờ hơn GIMP...

Các bạn hăy qua bên topic 'Máy vi tính, điện tử'', ở đề mục 'Cùng nhau học GIMP'


 

 taolao
 member

 REF: 720470
 08/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tl vẩn chưa h́nh dung GIMP là ǵ nửa. Nếu bác chắc nó như Photoshop sửa h́nh hả Thần?

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network