Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> 50->56 Lesson...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85290
 3/6/201850->56 Lesson...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Fiftieth Lesson...

Forty third Lesson

Audio bài 50...

______________________________________________________

Fifty-first Lesson...

Fifty first Lesson

Audio bài 51...

______________________________________________________

Fifty-second Lesson...

Fifty second Lesson

Audio bài 52...

______________________________________________________
Fifty third Lesson...

Fifty third Lesson

Audio bài 53...

______________________________________________________

Fifty fourth Lesson...

Fifty fourth Lesson

Audio bài 54...

______________________________________________________

Fifty fifth Lesson...

Fifty fifth Lesson

Audio bài 55...

______________________________________________________

Fifty sixth Lesson...

Fifty sixth Lesson

Audio bài 56...

______________________________________________________
______________________________________________________

... post xong 7 bài trong tuần này...

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 718861
 3/7/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thưa Thầy Thần Hưu, càng ngày bài vở càng khó. Nhiều bài tập khó trả lời thật. Cảm ơn Thầy.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718866
 3/7/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thật ra, bài học khg khó đâu TL à ! Chỉ v́ mấy bài trước chúng ta khg học, hoặc học mà khg nhớ nên càng ngày, số chữ càng chồng chất,và bởi vậy, chúng ta thấy tứ bề, chữ ngổn ngang !
Họ cho biết là học hết cuốn sách này, chúng ta biết được khoảng chừng 4000-5000 chữ ǵ đó, là chúng ta khá thạo tiếng Anh rồi...
Thần HU đă có cuốn sách này hơn 30 năm rồi,nhưng đâu bao giờ học hết chữ trong cuốn sách đâu ! Nên tiếng Anh,như tiếng Tàu, thần HU biết rất ít,coi film nói tiếng Anh, hiểu được chừng 10-20% thôi, con lại là đoán ṃ... Finn khó khó 1 chút, là húp 'cháo gùa' luôn !
Cho nên, post lên DĐ đây, nói là cho các bạn học, chớ thần HU cũng muốn ké... Nhưng đến nay, vẫn khg tṛn kế hoạch... Thôi tụi ḿnh cùng nhau, cố gắng gỡ... ghẻ tiếp đi...

Gỡ ghẻ... tiếp


 

 taolao
 member

 REF: 718868
 3/8/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Như Thần Hưu biết học mà k có căn bản th́ như học ṃ. Quả that tl học tư vựng xong ghép than câu. C̣n văn phạm th́ kém nên càng ngày học thấy khó. không biết THầy có biết tiếng bồi k? nghĩa là nửa Việt nưa ăng lê và động từ tay chân nửa.

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network