Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> 43->49 Lesson...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85279
 2/27/201843->49 Lesson...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Forty-third Lesson...

Forty third Lesson

Audio bài 43...

_______________________________________________________

Forty fourth Lesson...

Forty fourth Lesson

Audio bài 44...

__________________________________________________________

Forty-fifth Lesson...

Forty fifth Lesson

Audio bài 45...

__________________________________________________________

Forty sixth Lesson...

Forty sixth Lesson

Audio bài 46...

__________________________________________________________

Forty seventh Lesson...

Forty seventh Lesson

Audio bài 47...

_________________________________________________________

Forty eighth Lesson...

Forty eighth Lesson

Audio bài 48...

_________________________________________________________

Forty ninth Lesson...

Forty ninth Lesson

Audio bài 49...

_________________________________________________________
_________________________________________________________

... post đủ 7 bài cho tuần này...


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 718846
 2/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dạo này học tṛ đang bận một số công việc, sẽ học sau giờ làm viêc. Cảm ơn Thầy Thần Hưu.

tl


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718850
 3/1/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Uhm,ḿnh đă thỏa thuận với nhau rồi... Các học viên hoàn toàn chủ động về việc tạo nhịp độ cho sự học tập... Lẹ,chậm ǵ đó,tùy điều kiện thời giờ, mức độ hấp thu trong việc học tập...
Thần HU (khg fải Thầy!) gợi thêm 1 ư nữa là : TL cứ việc download h́nh bài học (file .PNG), và audio (file .mp3) về máy nhà (như vậy, TL khỏi fải vô lại DĐ, để xem lại những bài học...). Cách download rất dễ : khi đang xem bài học(ở DĐ), TL đưa 'cursor' (mũi tên từ con mouse) vô 'h́nh'(bài học) hoặc file 'audio', right-click, rồi 'save image as', là được... Nhớ tên 'file', và 'chỗ' (folder) trên PC mà TL đă save vào đó... Sau này, nếu muốn hỏi lại, chỉ cần TL nhắc số bài học,là ḿnh hiểu ư nhau cái rụp...

Hiểu ư nhau cái rụp...


Ghi chú : Fần thần HU, th́ cũng rất bận. Đang 'en cours' làm 1 fi vụ...Rảnh rảnh , HU sẽ random , dịch 1 vài bài học , gọi là để tiếp sức... Okia, TL ?


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network