Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> 22->28 Lesson

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85252
 2/6/201822->28 Lesson
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Twenty-second(22nd) Lesson...
22nd Lesson

Audio bài số 22...

______________________________________________________________

Twenty-third(23rd) Lesson...
23rd Lesson

Audio bài số 23...

______________________________________________________________

Twenty-fourth(24th) Lesson...
24th Lesson

Audio bài số 24...


____________________________________________________________

Twenty-fifth(25th) Lesson...
25th Lesson

Audio bài số 25...

____________________________________________________________

Twenty-sixth(26th) Lesson...
26th Lesson

Audio bài số 26...


____________________________________________________________

Twenty-seventh(27th) Lesson...
27th Lesson

Audio bài số 27...____________________________________________________________

Twenty-eighth(28th) Lesson...
28th Lesson

Audio bài số 28...____________________________________________________________

...post xong 7 bài trong tuần này...
___________________________________________________________

Thần HU post lên đây file "assimil-le nouvel anglais sans peine.pdf",hầu có ai muốn download file.pdf về máy nhà, để có 1 cái nh́n tổng quát về 146 bài học của méthode Assimil...
Sau này, các bài 'lessons' sẽ được post, với dạng của bài twenty-second(22nd) Lesson, sẽ rơ và dễ đọc hơn... Các bài 23,24,25,26,27,28 được post theo dạng cũ, sẽ được thay thế với dạng mới của bài 22...


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 718780
 2/6/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tl tạm dịch bài 22

1) vào cuối tuần, mọi người không có đi làm
2) Chủ nhật, tất cả mọi thứ đều đống cửa riêng rạp phim và ít tiệm tạp hoá th́ mở.
3) vài người rời Anh Quốc nhưng đa phần th́ họ đi công viên
4) có nhiều công viên ở Anh Quốc có rất nhiều cỏ
5) Trong công viên, bạn có thể đi bộ ngoại trừ hồ nước
6) cuối tuần khi nào cũng không có thời gian để làm nhiều chuyện.


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718799
 2/10/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cùng gieo tchùng,phú xiẻo lùa... 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network