Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> 15.th -> 21.st Lesson

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85235
 1/30/201815.th -> 21.st Lesson
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Fifteenth Lesson...
Fifteenth Lesson

Audio bi số 15...

_______________________________________

Sixteenth Lesson...
Sixteenth Lesson

Audio bi số 16...

_______________________________________

Seventeenth Lesson...
Seventeenth Lesson

Audio bi số 17..._______________________________________

Eighteenth Lesson...
Eighteenth Lesson

Audio bi số 18...

_______________________________________
Nineteenth Lesson...
Nineteenth Lesson

Audio bi số 19...

_______________________________________

Twentieth Lesson...
Twentieth Lesson

Audio bi số 20...

_______________________________________
Twenty first Lesson...
Twenty-first Lesson

Audio bi số 21...

_______________________________________

...posted xong 7 bi cho tuần ny...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 ototot
 member

 REF: 718766
 2/4/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
FIFTEENTH LESSON - BI THỨ 15

1.Hello, Im David Wilson. I live in a suburb of London.
2. Its called Harrow. Theres a famous school here.
3. I work in London. Im a journalist on the Daily Wail
4. I travel to work by tube.
5. I go from the station to the office on foot.
6. What is his name? Hes David Wilson.
7. Where does he live? He lives in Harrow.
8. Does he travel to work by car?
9. No, he takes the tube, he doesnt take his car.
10. Hello, Im David Wilson. Im a journalist.
11. My wifes a secretary.
12. We both work in London.
Xin cho, ti l David Wilson. Ti cư ngụ ở ngoại London.
Chỗ ấy gọi l Harrow. C một trường nổi tiếng ở đy.
Ti lm việc ở London. Ti l nh bo cuả tờ Daily Wail
Ti đi lm bằng xe điện ngầm.
Ti đi bộ từ trạm xe điện đến sở.
Tn hắn l g? - Hắn l David Wilson.
Hắn ngụ tại đu ? - Hắn ngụ tại Harrow
Hắn c đi lm bằng t khng ?
Khng, hắn đi xe điện ngầm, hắn khng đi t.
Xin cho, ti l David Wilson. Ti l nh bo.
Vợ ti lm thư k.
Cả hai chng ti đều lm việc ở London.


Audio bi số 15 

 taolao
 member

 REF: 718768
 2/4/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Gần Tết lm nghề bảo vệ rất bận rộn nn chưa kịp ln mạng cho 2 ng Thầy. Như thường lệ tết Nguyn Đn VN ta ăn chơi gần ngt 1 thng.

Bi viết trn c đoạn ghi : "Have you got any cigarettes?" sao tc giả k dng Do you have any cirarettes?

tl ti đ save hnh bi viết xuống my để đọc.


 

 ototot
 member

 REF: 718773
 2/5/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

SIXTEENTH LESSON BI THỨ 16

1. Where do you live? I live in a suburb called Harrow.
2. How do you go to work? (1) I take the tube every morming.(2)
3. Why do you take the train? (3) Youve got a car.
4. There is too much traffic and there are too many people.(4)
5. And petrol is too expensive.(5)
6. When do you use your car? At weekends. (6)
7. We go to the country. We go to Windsor quite often. (7)
8. I dont know Windsor.
9. Im going there on Saturday. Do you want to come? (8)
10. Yes, please. (9)
11. Too much traffic, too many cars. (10)
12. Too much noise, too many people.
Nh anh ở đu? Nh ti ở một khu ngoại gọi l Harrow.
Anh đi lm bằng g? - Sng no ti cũng đi tu điện ngầm.
Tại sao lại đi tu? Anh c t m.
Xe cộ tấp nập qu, v người th qu đng.
V xăng lại qu đắt.
Vậy khi no mới đi t? Vo cuối tuần.
Tụi ti đi về nng thn. Chng ti rất thường đi Windsor.
Ti khng biết Windsor.
Thứ bảy ti sắp đi nơi đ. Anh c muốn (cng) đến khng?
Lm ơn cho ti đi với.
Nhiều xe pho qu, nhiều t qu.
Ồn o qu, đng người qu.


Audio Bi thứ 16


Ghi ch: (1) How? = Thế no; bằng cch no, như thế no?
(2) Every = Tất cả (singular=số t). Every year = Năm no cũng.
(3) Train ở đy khng phải l xe lưả, m ngữ cảnh l tu điện ngầm.
(4) Much traffic = nhiều xe pho; Many people =nhiều người. Dng much khi khng c đo, đếm.
(5)Petrol = xăng (British); gasoline = gas = xăng (American)
(6) Để cch dng giới từ At. At weekends = On weekends. Nhưng On Monday chứ khng thể At Monday được!
(7) Quite = Very. Often = hay, thường xuyn. How often ? = Bao lu (lại)?. V dụ: How often do you have a haircut = Bao lu anh hớt tc một lần? Once a month = Thng một lần. Once every two months = Hai thng 1 lần
(9) To go = Đi (từ gần ra xa). To come = Đến (từ xa lại gần). There = ở đ (xa xa).
(10) Để cch ni nhiều cuả tiếng Việt. Nhiều tiếng ồn = much noise. Nhiều bi ca = many songs

Thn i,


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718774
 2/5/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Uhm, đồng thi TL... Nhịp độ l của cc học sinh,tự mnh điều chỉnh lấy... Nhưng lu lu cũng fải ln tiếng cho chnh v f gio sư biết tnh hnh chiến sự !... Nhịp độ của f gio sư l post mỗi tuần, 7 bi(trong tuần)... Nhịp độ của chnh gio sư (OT) l... ci ny, TL fải trực tiếp hỏi ổng !?... Tuần ny, chnh gio sư hạ nhịp độ (dịch v giảng bi... C lẽ ổng bận cng chuyện, hay cố tnh hạ tốc độ giảng bi, để đợi cc f học sinh ??)...

Về fần cc gio sư,thiện ch c thừa... Cn về fần cc học vin, cũng fải c 1 t thắc mắc, 1 t ft biểu g đ chớ,khg lẽ để gio sư giảng bi để... GI CUỐN ĐI !??? 

 ototot
 member

 REF: 718775
 2/5/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
SEVENTEENTH LESSON BI THỨ 17


Let's meet David.
1. What time is your train? At eight thirty.
2. Well, hurry up! Its eight fifteen already.
3. Alright! Keep calm.
4. But David, youre late.
5. Dont shout. I can hear you.
6. Where are my shoes? Here, with your brief-case.
7. Okay. Im ready At last!
8. What time is it now? Its twenty past eight.
9. Right. Im off. Bye-bye love. Good-bye!
10. Its now twenty-five past eight. David is at the station.
11. He has his paper under his arm.
12. His brief-case is on the platform and he is waiting for the eight-thirty train.
13. Its never on time, he says impatiently.
14. What time is it? Hurry up Im off.

Ta hy gặp Davd
Tu anh chạy mấy giờ? Lc 8 rưỡi.
Vậy, nhanh ln! Đ 8 giờ 15 rồi.
Được rồi! Hy bnh tĩnh.
Nhưng David , anh trễ rồi.
Đừng la. Ti nghe em rồi n.
Đi giy cuả anh đu ? Đy, cả cặp xch nư ny.
k. Anh đ sẵn sng Sau cng m!
By giờ l mấy giờ ? Tm giờ 20!
Rồi. Anh đi đy. Tạm biệt cưng. -- Tạm biệt!
By giờ l 8 giờ 25. David đang ở nh ga.
Anh kẹp tờ bo (dưới) trong tay.
Ci cặp xch anh để trn sn ga, v anh đang đợi chuyến tu 8 giờ 30.
"Tu chẳng bao giờ đng giờ cả", anh bồn chồn ni.
Mấy giờ rồi? Nhanh ln! - Em đi đy.


Audio Bi Thứ 17 

 ototot
 member

 REF: 718778
 2/6/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

EIGHTEENTH LESSON BI THỨ 18

Husband and wife
1.On the train, David reads his paper.
2.He stands because the train is full.
3.People that travel to work every day are called commuters.
4.The journey takes twenty minutes and he has ten minutes to walk to the office.
5.He hasnt much time, so he walks quickly.
6.He crosses the City and arrives at his office.
7.He takes the lift to the fourth floor.
8.He goes to his desk and sits down. He is on time.
9.His wife Joan washes the dishes and leaves the house at ten to nine.
10.Her office is quite near, so she always walks.
11.It takes her eight minutes to arrive at her office.
12.She is a secretary in an accountants firm.
13.At nine oclock, both the Wilsons are working.
Chồng v vợ
Trn tu, David đọc bo.
Anh (phải) đứng, v toa tu đ đầy.
Ai m phải xe tu đi lm mọi ngy, gọi l commuters".
Cuộc hnh trnh mất 20 pht, v anh c 10 pht để đi bộ tới sở.
Anh ta khng c nhiều thời gian, nn phải rảo bước.
Anh băng qua nh City v đến sở.
Anh lấy thang my ln tầng 4.
Anh đến bn giấy v ngồi xuống. Anh đng giờ.
Vợ Joan cuả anh rưả chn đi v rời nh lc 9 giờ thiếu 10.
Sở lm cuả c ta gần (nh) lắm, nn bao giờ cũng đi bộ.
C ta mất 8 pht th đến được sở lm.
C lm thơ k cho một cng ty kế ton.
Đến 9 giờ th hai vợ chồng Wilsons đang lm việc


Audio Bi thứ 18


@ taolao:
"Have you got any cigarettes?" sao tc giả k dng Do you have any cigarettes?
Viết hay ni theo cch no cũng đng cả, nhưng c thm chữ got th dễ dằn giọng hơn, lm cho nghi cuả cu ni trở nn mạnh mẽ hơn!

Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718779
 2/6/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


NINETEENTH LESSON BI THỨ 19

1. Answer these questions about lesson eighteen:
2. What does David do on the train?
3. Does he sit down?
4. What are commuters?
5. How long does the journey take?
6. Does he walk quickly? Why?
7. On what floor is his office?
8. Does he arrive on time?
9 What does his wife do with the dishes?
10. What time does she leave the house?
11. Is her office near or far?
12. Her office is near the house; it is close.
13. The shop closes at six oclock.
14. Please sit down No, I prefer to stand.
Hy trả lời bằng tiếng Anh,
những cu hỏi từ số 2 đến số 11 ở cột bn tri.
Xin hy thật th một cht:
hy trả lời m đừng ăn gian
l giở lại bi số 18 để chp lại!
Hy dng tr nhớ để trả lời
những cu hỏi. Hy viết những
cu trả lời theo sự hiểu biết
cuả mnh, v những cu ny khng
nhất thiết phải giống hệt như
những cu trong bi 18!


Hy nghe audio, v tập trả lời trước l bằng miệng, v sau l bằng viết!

Thn i,


 

 taolao
 member

 REF: 718782
 2/6/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Trả lời cu hỏi bằng tiếng Anh l một vấn đề.

tl rng trả lời 3 cu

1) David on train at twenty-five past eight
2) He is his paper
3) No, he doesn't sit because the train is full

Cảm ơn bc OT đ giải thch thắc mắc cuả tl.


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network