Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> Le nouvel Anglais sans peine... First Lesson...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 huutrinon2017
 member

 ID 85189
 1/9/2018Le nouvel Anglais sans peine... First Lesson...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mountain View
Mountain View


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 huutrinon2017
 member

 REF: 718676
 1/17/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Trong lớp học của thần HU,chúng ta nói về đủ mọi đề tài,khg sợ lạc đề !... Yêu cầu giữ thái độ của người 'Kinh', khg như 1 vài thành viên, có thái độ 'Nguyệt'(ở đây thần HU chơi chữ,v́ chữ 'Kinh' là ǵ chúng ta thảy đều biết (mặc dù đó là chữ của Vịt Cộng); c̣n chữ 'Nguyệt' là chữ do thần HU ứng khẩu thành chữ !
Nếu hỏi về tiếng Ăng-Le,trường hợp thần HU bí,th́ có OT gỡ rối cho,đừng ngại !
C̣n nói về đề tài khác,th́ vẫn được như thường,chúng ta vừa học vừa bàn thế sự mà... C̣n nói về thời gian thần HU bỏ ra để soạn, post bài th́... thần HU đă tính sẵn rồi, ai học được th́ có ích cho người đó, khg học được th́...tự chịu thiệt tḥi, khg ảnh hưởng ǵ tới thần HU hết !

Vậy thần HU làm công chùa sao ? Th́ chính thần HU cũng đă học như dzậy từ những người khác, đặc biệt là từ OT đó... Nếu các bạn, trong tinh thần b́nh đẳng,nhất định muốn tính toán chi fí ṣng phẳng,th́ thần HU có ư như thế này... Xong khóa học (hết 146 bài, fần text và fần audio), th́ tiền học fí sẽ như sau :

1- các thành viên ở Vịt Nam : 50.000 ĐVN
2- các thành viên ở ngoại quốc : 2,00 US$
... đặc biệt đối với,

3- Kim khờ (ở VN) : 125.000 ĐVN
4- bs tâm thần Đặng Sơn(Sơn thợ điện, ở Fáp) : 5,00 Euro...

...c̣n ǵ nữa khg ta ?... À học fí, xin liên lạc đóng cho DĐ,v́ họ đă tạo cho chúng ta 1 sân chơi gần như miễn fí, giờ coi như là 1 đóng góp nho nhỏ, từ fía các bạn nào hảo tâm vậy ??

Faites 1 don...Make a donation...


 

 taolao
 member

 REF: 718681
 1/17/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
50 Nǵn là một bát phở nghon đấy thần Hưu. Trước đấy tôi nhớ vài người như bác sĩ không biên giới áo trắng ǵ đó cũng giỏi tiếng Anh. Cô giáo Aka, nói chung giờ mọi người chắc đi chơi nơi khác rồi.

Luôn đây tôi hỏi luôn 1 câu

I already uploaded image to facebook and downloaded the file per your requested.

câu này có 3 động từ quá khứ vậy sửa sao cho đúng ông Thầy?

Thân!


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718684
 1/18/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bàn về giá cả với TL nè... Thần HU ra giá 50.000 ĐVN, cho 1 khóa học kéo dài...cho đi là 8 tháng => 1 tháng, người đóng học fí chi ra 6.250 ĐVN.
Với đồng lương cở khoảng 3 triệu ĐVN/1 tháng (100.000 ĐVN/ 1 ngày), có thể xài ra được mà ?...
Nhưng thực tế trong xă hội VN ngày nay, 3 triệu ĐVN/1 tháng, có lẽ cũng hơi cao đối với đại đa số người dân ? fải vậy khg TL ?... Vậy mà có nhiều người tung hô, nói rằng VN ngày nay, người dân đủ ăn, đủ mặc !?... Những người nói như vậy, có lẽ thu nhập họ cao ?... Mỗi người mỗi hoàn cảnh, ḿnh khg tính toán cho cuộc sống của ai được hết, đúng khg TL ?... Ra giá là vậy, nhưng thần HU có nói là tùy hỷ, muốn đóng góp cho NCD bao nhiêu cũng được, khg đóng góp cũng được luôn...

TB : Năm 1955,theo hiệp định Genève,fải tổng tuyển cử thống nhất 2 miền VN, nhưng ông Diệm từ chối v́ nghi ngờ những cuộc bỏ fiếu ở ngoài Bắc sẽ bị gian lận ! Và ông xây dựng 1 miền Nam khá fồn thịnh, từ 1955 -> khoảng 1965(triều đại trên dưói 10 năm )...
Từ 1975 -> 2018 (triều đại trên 40 năm), Vịt Cộng xây dựng 1 xă hội khập khểnh... Về mặt kinh tế mà nói, Vịt Cộng so với VNCH, wá xá là ẹ ! Có thể họ sẽ gở gạt về mặt khác chăng ? Về mặt văn hóa chẳng hạn ? Tổ chức lên 1 kế hoạch chỉnh đốn, cải cách chữ viết VN kiểu mới ? 'Hách khẩy' (hết xấy, viết theo tiếq Việt cải...tăng xại !? )

Ăn hủ tiếu Nam Vang, bỏ 1 chút cải tăng-xại vô, 'hách khẩy' luôn...À, chút nữa là wên !
"I already uploaded image to facebook and downloaded the file per your requested."...

theo thần HU sẽ là :
"I already uploaded image to facebook and downloaded the file for your request"...

...Bàn thêm : upload lên Facebook là post lên Facebook cho mọi người xem. C̣n Download, thường là download (tải) về máy của ḿnh (làm tài liệu cho ḿnh)... 2 thao tác có công dụng hoàn toàn khác nhau, TL muốn làm thao tác nào ?... Your request (theo yêu cầu của anh), nhưng thường th́ 'download' là cho ḿnh, làm sao theo yêu cầu của ai được !?...


Có lẽ thỉnh bác OT, chắc ăn hơn ?


 

 taolao
 member

 REF: 718689
 1/18/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tl không rành về chính trị,chỉ biết ăn cơm nào rào cây ấy. Hơn nủa, dân ngu ku đen biết ǵ.

Cảm ơn Thầy chỉ câu tiếng Anh trên.

Nấu ăn là nghề của tl v́ lúc trước làm thêu nhà hàng mà. À, hủ tiếu phải biết nấu mới ngon nha thần Hưu.

Viết tiền lệ phí học chắc khó mà lấy được.

Thân


 

 ototot
 member

 REF: 718705
 1/20/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Vưà rồi, bác tàolao có đặt một câu hỏi, mà tôi xem xong th́ cũng … không hiểu là đang hỏi cái ǵ, v́ câu viết ra mù mờ (tối nghiă), th́ làm sao mà trả lời , cho dù có được viết đúng văn phạm đi nưă!

Trong câu tiếng Anh, phân tách ra th́ có 2 động từ (verb) là “upload” và “download” ở dạng quá khứ (preterite) là “uploaded” và “downloaded”; c̣n từ “requested” (verb) là viết sai, v́ đúng th́ phải là “request” (noun), v́ ở đây “your request” = yêu cầu cuả anh, cũng như tôi viết “your house” = nhà cuả anh, “your friend” = bạn cuả anh , “your car” = xe cuả anh, th́ "house", "friend", "car" phải là noun.

Theo tôi, bác tào lao bối rối về câu viết này, h́nh như là v́ chưa thấu hiểu nghiă cuả các thuật ngữ trong ngành điện toán như “upload”, “download”. Bối rối là dễ hiểu, v́ ai mới bước chân vào lănh vực điện toán lần đầu tiên, hay mới chơi computer gần đây thôi, cũng phải … bối rối, mà thay v́ đi t́m hiểu xem nó là cái ǵ, th́ cứ lo … dịch nó sang tiếng Việt!

Một ví dụ điển h́nh nhất là từ “computer” mà ban đầu nhiều người Việt chúng ḿnh cứ dịch là “máy tính”, sau này lại dịch là “máy điện toán”, mà chưa hiểu “computer” là cái ǵ, th́ gọi nó là ǵ cũng … chẳng đi đến đâu cả! Chi bằng ḿnh cứ gọi “computer” là cái … “computer”, rồi từ từ học xem nó là cái ǵ, gồm cái ǵ, để làm ǵ, hoạt động thế nào, v.v...?

Tôi nhớ ngày tôi mới chơi “computer” thấy những thuật ngữ lạ, th́ cũng muốn xem người Việt ḿnh gọi nó là cái ǵ, thấy người ta gọi nó là … máy tính, th́ bị ám ảnh là cái máy để làm các phép tính, tiếng Anh đă có từ “calculator” để … “cộng trừ nhân chia” rồi mà!

Kế đó, không hiểu “upload” hay “download” là ǵ, mà theo người ta dịch sang tiếng Việt là “tải lên”, “tải xuống” th́ “lên” và “xuống” hiểu được đấy, nhưng “tải” là ... làm cái ǵ, là “chất chưá đồ” lên xe ư?!!!
Thật là … khó hiểu, nhỉ!

Một vài ví dụ nưă, như "file" là cái ǵ, dịch sang tiếng Việt là "tập tin" th́ cũng chẳng rơ được nghiă, nếu chưa quen với việc chơi computer !

Trở lại câu mà taolao đem ra hỏi, tôi chỉ xin sưả "per your requested" thành «per your request». Tiếng Anh “per your request” có nghiă là “according to your request” = theo yêu cầu cuả anh. Đơn giản vậy thôi!

Ở tiếng Anh, chữ “per” cũng có nghiă là “mỗi”, ví dụ “40km per hour” nghiă là 40km mỗi giờ, hay 40km/h cho gọn; cái khoan điện này có tốc độ 200 ṿng/phút th́ viết 200 revolutions per minute, đơn vị viết tắt sẽ là 200RMP…

Cũng trở lại câu taolao hỏi, “upload” một cái “file” (ở đây là một cái image = h́nh ảnh) lên Facebook có nghiă là gởi lên Facebook ở trên mạng coi Facebook như là một cái “trạm” cho nó giữ hộ ḿnh, để ai muốn xem nó th́ đi lên Facebook mà xem. Xem xong mà rời Facebook th́ khi nào muốn xem nữa, sẽ lại phải lên mạng nưă (online) mà xem, computer cuả ḿnh không nối mạng (offline) th́ … hổng coi được!
Do đó, muốn offline mà vẫn xem được th́ phải online, lên Facebook, rồi “download” nó về computer cuả ḿnh, “cất giữ” (save) nó vào chỗ nào đó trong computer của ḿnh, để có sẵn mà xem bất cứ lúc nào, chứ không cần phải online mới xem được!

Hôm nay thứ bảy, ngồi buồn th́ trả lời bác TL cho vui, xin cả nhà thông cảm cho việc viết lách dài ḍng này.


Thân ái


 

 taolao
 member

 REF: 718708
 1/20/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Trước tiên cảm ơn bác OT đă bỏ thời gian trả lời và giải thích rỏ ràng cặn kẻ. tl nghỉ khi request là làm theo yêu cầu nên dùng. Bác giải thích tuy dài nhưng để người đọc biết dể hơn.

Chúc bác cuối tuần an vui!


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network