Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 taolao
 member

 REF: 724075
 05/24/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chưa đọc hết

 

 taolao
 member

 REF: 724074
 05/24/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cu ny hay khng thấy cười t no
Con người cng lc cng đng
Thạch Sanh th t, L Thng th nhiều.


 

 taolao
 member

 REF: 724073
 05/24/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Thời ny m c nhiểu gổ thật. Khng biết kiếm thợ mọc đu r m lm đẹp qu.

 

 taolao
 member

 REF: 724052
 05/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 taolao
 member

 REF: 724051
 05/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 taolao
 member

 REF: 724044
 05/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cảm ơn c gio AK đọc. VN ta đ khng chế hết bệnh rồi. Thấy tv nước Mỹ đang bị c Vi honh hnh thấy sợ qu. Mong mọi người bnh an. Ring c gio AK nh trường đng của vậy ở nh suốt chừnng nao tụ trường lại hả c?

 

 taolao
 member

 REF: 724043
 05/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
C nhn tl thấy thấm th qu x, lu rồi c AK trốn dịch biền biệt lun. Nước Mỹ đang lm vo tnh trạng nguy kịch. Mong c v gia đnh v ton thể nước Mỹ bnh an v nước Mỹ sớm trở lại bnh thường.

 

 taolao
 member

 REF: 724034
 05/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cười sao chi nổi bạn ơi
Khi cn gnh nặng trn đồi vai gầy
Nợ Cha nợ Mẹ nợ Thầy
Trăm ngn thứ nợ kiếp ny hết vui


 

 taolao
 member

 REF: 724032
 05/15/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cảm ơn bạn đọc

 

 taolao
 member

 REF: 724031
 05/15/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Tuổi gi như bạn thật vui
Thn vui an lạc sớm chiều thảnh thơi
Xả bung mọi thứ trn đời
Đ l hạnh phc tuyệt vời con chi


 

 taolao
 member

 REF: 724025
 05/15/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 taolao
 member

 REF: 724024
 05/15/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 taolao
 member

 REF: 724023
 05/15/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Bệnh qu, buồn qu th lm g? Xem để biết cch phng v trị bệnh || Đại đức Thch Tr Huệ 

 taolao
 member

 REF: 724021
 05/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Trn cả tuyệt vời

 

 taolao
 member

 REF: 724014
 05/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cảm ơn bạn hiền gh thăm! chc bnh an!

 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l