Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > CLB hoa, chim, c cảnh >> Chim Khng Lng ..

 Bấm vo đy để gp kiến

 thanhthien8
 member

 ID 82416
 03/01/2016Chim Khng Lng ..
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

.. by ..

Xin Cho Cả Nh !


Hỗng biết c ai ở NCD ny giống tui hng,
Cha Mẹ tui sanh tui ra cũng lấy lm ngạc nhin
l hỗng biết tui giống ai .. v anh em nh tui chẳng ai
giống tui, những g tui thch chẳng ai ưa thch, hihi

Anh em cng chung một Mẹ lại khc Ni thấy buồn lm sao
m cũng c nữa, sao tui lại thch Chim C Cu Ngỗng
cứ tồng nhỗng vc tai nghe chim ht, nhn c p ph,
re r rễ m hết cy ny qua cy nọ, hết con c vọ
qua con chim đen .. Sau con chim đen khng biết tui sẽ thch con g.
Giờ tui xin ra mắt Cả Nh bầy chim Khng Lng, hihic.


Rng chờ cht nhen B Con
Tui xin đi ra lấy lồng bắt chim, sẽ quay trở lại liền
-

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2 3 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 hatlinhh
 member

 REF: 711614
 09/15/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Con chim của Tm (post) đẹp biết bao!

:)
--- by KhoC

--C cả một bầy chim đẹp, CFK ni con no ?


 

 hatlinhh
 member

 REF: 714642
 03/19/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chim Khng Lng .. !

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714656
 03/20/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714657
 03/20/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 714691
 03/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714692
 03/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714707
 03/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thế giới ny thật nhiều con chim đẹp
nếu được nui chng nghe chng ht ngắm nhn chng th tốt biềt mấy. 

 hatlinhh
 member

 REF: 714708
 03/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 hatlinhh
 member

 REF: 714709
 03/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714813
 04/04/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 714834
 04/05/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


i Chim Đẹp v Lạ chưa từng nhn thấy

Tạo ho cũng trớ tru, con vật Đực no cũng đều đẹp hết

cn con người, phi Nam sao m ....... ???

ha ha ha
 

 hatlinhh
 member

 REF: 714835
 04/05/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 715328
 05/07/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ui sao Buồn qu đi

Đi bắt chim bỏ lồng nhn cho vui cht, hihic.
 

 hatlinhh
 member

 REF: 715329
 05/07/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 Page  Previous Page  1  2 3 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network