Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Sabeco bán bia thu hơn 75 tỷ đồng mỗi ngày

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 taolao
 member

 ID 83775
 7/29/2017Sabeco bán bia thu hơn 75 tỷ đồng mỗi ngày
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Giá bán và sản lượng tiêu thụ tăng giúp doanh thu Sabeco cải thiện trong quư II, song thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên đă kéo giảm lợi nhuận của ông lớn ngành bia này.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quư II, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần tăng 9%, đạt 8.301 tỷ đồng. Riêng doanh thu bán bia đạt 13.692 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với năm ngoái. Ước b́nh quân mỗi ngày công ty thu khoảng 75,6 tỷ từ mặt hàng này.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp lại sụt giảm đến 13%, đạt 1.535 tỷ đồng.

Theo lư giải, giá vốn đă tăng mạnh 18% trong quư II đă khiến lợi nhuận gộp của Sabeco giảm hơn 12%, ghi nhận 1.887 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm đến 56%, chỉ c̣n 78 tỷ và chi phí quản lư doanh nghiệp tăng 10%, lên 185,3 tỷ đồng.

Sabeco cho biết đă cắt giảm chi phí tài chính 68%, chỉ c̣n 5,4 tỷ và chi phí bán hàng giảm 11%, xuống 432 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp đă thoái vốn khỏi ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) và ghi nhận cổ tức của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư khác trong hệ thống.

Lũy kế nửa đầu năm, Sabeco ghi nhận 15.779 tỷ doanh thu. Dù tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế lại giảm nhẹ c̣n 2.983 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.425 tỷ đồng.

Theo giải tŕnh từ HĐQT, doanh thu thuần tăng là do có sự thay đổi cơ cấu tiêu thụ sản phẩm, tăng giá bán trong kỳ. Riêng doanh thu tài chính giảm do số dư tiền gửi ngân hàng giảm; c̣n lợi nhuận trong kỳ bị ảnh hưởng từ việc tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt lên 5% so với cùng kỳ 2016.

Một điểm đáng chú ư trong chi phí bán hàng của Sabeco, là phí quảng cáo, tiếp thị, hỗ trợ đă tăng hơn 333 tỷ thành 790 tỷ đồng (chiếm 53% chi phí bán hàng). Đây là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận trước thuế của công ty giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Sabeco cũng cho biết giai đoạn cuối năm, lợi nhuận của công ty có thể bị ảnh hưởng nếu đề án quy định dán tem với tất cả sản phẩm bia được áp dụng. Điều này khiến chi phí sản xuất tăng thêm khoảng 200 đồng mỗi lon bia.

Công ty ước tính sản lượng tiêu thụ bia năm nay đạt 1.703 triệu lít, tăng 3% so với năm ngoái. Riêng các sản phẩm mang thương hiệu Bia Sài G̣n ước đạt 1.664 triệu lít, tương đương khoảng 4,5 triệu lít mỗi ngày.

Mới đây, Sabeco đă công bố tài liệu tŕnh đại hội cổ đông bất thường dự kiến tổ chức đầu tháng 8 tới đây. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận chưa phân phối đạt 4.856 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức tăng lên mức 35%, tương ứng hơn 2.244 tỷ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước.

Tại đại hội lần này, công ty cũng xin ư kiến thông qua việc tăng lương cho ban lănh đạo, miễn nhiệm Thành viên HĐQT Lê Hồng Xanh và Trưởng ban kiểm soát Đồng Việt Trung, do nghỉ hưu theo chế độ.

Công ty cũng vừa thay đổi người được uỷ quyền quản lư phần vốn Nhà nước theo quyết định của Bộ Công Thương. Từ ngày 1/7, ông Lê Hồng Xanh chuyển 22% cổ phần nắm giữ trước đó sang cho ông Vơ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của người đứng đầu Sabeco được nâng lên 45,59%, tương ứng hơn 292,3 triệu cổ phiếu.


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network