Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Chnh trị v Cuộc Sống...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 83333
 1/6/2017Chnh trị v Cuộc Sống...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lu q rồi khg nghe ai ni 'chnh chị,chnh em' (nhất l Aka...). Thần HU thấy cờ-lp ny trn YouTube, 'ft' ln cho b con c bc coi chơi...Advertisements


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 713889
 1/7/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bc Thần Hưu thấy thế no như Vido sau


 

 taolao
 member

 REF: 713943
 1/15/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bc Hưu sợ qu zọt chậy rồi .Thế mạng ci đi... chc bc sức khỏe.


 

 huutrinon
 member

 REF: 713961
 1/16/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Nguyn l mun đời : vng thiệt khg bao giờ sợ lửa...

Bc TL chịu kh kin nhẫn nhe... Thần HU hơi bận giải quyết 1 vi chiện ring... Sẽ trở dz 88 dzới bc TL nhe...


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 
Sponsored links


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2017 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network