Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> NHỮNG BI HT M TI ƯA THCH

 Bấm vo đy để gp kiến

 sinnombre1
 member

 ID 74983
 3/5/2013NHỮNG BI HT M TI ƯA THCH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

La Cumparsita - Julio Iglesias


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 57 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sinnombre1
 member

 REF: 715737
 5/18/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Em ui, Mẹ của hai đứa con mnh ui!!!
Anh yu em mi mi, đời đời, bất diệt đi n...
💋💋💋Anh Yu Em.💋💋💋Gerard Joling - Everlasting Love


It looks like heaven to see you walk
To see the way you're moving on
Sounds like an angel when you talk
The words come out like in a song
Never thought what love could do inside
You're the place where I can hide

It feels like heaven to be with you
When you treat me like you do
Every minute of the day
Just with you I wanna stay
There will be no end....

We've got an everlasting love
So pure divine
We've got an everlasting love
Our love will last for all time

Could draw a picture just by heart
Know every line on your face
You stopped me doing from the start
Ask the things I used to chase

Every minute of the day
Just with you I wanna stay
There will be no end

We've got an everlasting love
So pure divine
We've got an everlasting love
Our love will last for all time

Should you ever
Should you ever
Have any doubt bout you and me
Please don't ever
No love never
Don't hesitate to tell me how it should be

We've got an everlasting love
So pure divine
We've got an everlasting love
Our love will last for all time

We've got an everlasting love
So pure divine
We've got an everlasting love
Our love will last for all time

An everlasting love ...hi hi, hi hi...ha ha......
An everlasting love ...hi hi, hi hi...ha ha.....


 

 sinnombre1
 member

 REF: 715807
 5/21/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Em ui, Mẹ của hai đứa con mnh ui!!!

Chng mnh đ vừa hạnh phc v sung sướng hai lần rồi th em cho anh nghe bi nhạc khng lời ny.., rồi cho anh may mắn thnh cng một lần nữa để em biết l anh yu em nhiều thật l nhiều v yu em cả cuộc đời nầy nha.

💋💋💋Anh Yu Em Mi Mi.💋💋💋Le Bonheur D'aimer - Richard Clayderman


 

 sinnombre1
 member

 REF: 715812
 5/21/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Love dance...
(/Yu/ Lm tnh rộn ln...)

Let's dance like we're making love..
(Hy vũ như mnh đang lm tnh nha..)
Em ui, Mẹ của hai đứa con mnh ui!!!

Em ui, Anh Em mnh nghe bi nhạc n ri th mnh đi ln giường yu nhau nhiều thật l nhiều ri ngũ thật l ngon đm nay nha.

💋💋💋Anh Yu Em Mi Mi V Bất Diệt Đi N.💋💋💋
 

 sinnombre1
 member

 REF: 715814
 5/22/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Em ui, Mẹ của hai đứa con mnh ui!!!

Em ui, qu l nồng thắm ri (: (: (: ....

Vừa thức giấc th nhớ ci "Bi Ca Hạnh Phc" (Dalida - La chanson d'Orphe) m Thanh Lan ht... Anh Em mnh nghe xong rồi th Em cho Anh yu Em nhiều thiệt l nhiều vi ba lần nữa ri chng mnh thức dậy để lo cho hai đứa con yu của chng mnh nha.

💋💋💋Anh Yu Em Mi Mi, Đời Đời V Bất Diệt Đi N.💋💋💋
 

 sinnombre1
 member

 REF: 715854
 5/24/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Tango Yu


 

 sinnombre1
 member

 REF: 715861
 5/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Bi Tango Tnh Nhn


 

 sinnombre1
 member

 REF: 715997
 5/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


張曼玉MV Quizas Quizas Quizas(電影"花樣年華"插曲 Nat King Cole主唱)


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 57 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 
Sponsored links


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2017 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network