Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> NHỮNG BI HT M TI ƯA THCH

 Bấm vo đy để gp kiến

 sinnombre1
 member

 ID 74983
 03/05/2013NHỮNG BI HT M TI ƯA THCH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

La Cumparsita - Julio IglesiasAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 sinnombre1
 member

 REF: 720664
 09/06/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chị Thanh Vn yu knh nhiều ơi,

Thương yu Chị nhiều thật l nhiều thm một t nữa thay v cm ơn Chị nhớ thương v đến thăm em nha.

亲爱的 = W i n = Te amo = I love you! = Je t'aime!


Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng.


 

 maicuoi
 member

 REF: 720671
 09/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hello!
Nghe hieu chi mot nguoi khong hieu,hihi...


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 720690
 09/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiHello Sinnombre !
Khỏe khng?
Cho PTH gửi lời thăm Hoa Trắng nh Sin !
 

 sinnombre1
 member

 REF: 720897
 11/09/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chị PTH yu mến nhiều thật l nhiều của em ui,

Cho em yu thương Chị nhiều thiệt l nhiều thm một t nữa thay v cm ơn Chị gh thăm em v em Hoa Trắng nha.

Chc Chị lun vui khoẻ v muốn g được đ nha.

亲爱的 = W i n = Te amo = I love you! = Je t'aime!


Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng. 

 sinnombre1
 member

 REF: 720899
 11/10/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


...
.......
.........
"Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi."
...
.......
.........
("Anh yu em nhiều qu Trời nhiều v anh hng thể sống hỗng c em đu.")Mireille Mathieu - Pardonne-moi ce caprice d'enfant (1970)Paul Mauriat - Pardonne-moi ce caprice d'enfant 

 sinnombre1
 member

 REF: 720905
 11/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

鄧麗君 - 山茶花 (Camellia - Teresa Teng)


 

 sinnombre1
 member

 REF: 720933
 11/24/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

The Second Waltz - Andr Rieu


 

 sinnombre1
 member

 REF: 720937
 11/25/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Anh Yu Em!
Sẽ hơn bao giờ hết... Anh Yu Em...
Sẽ hơn bao giờ hết... hơn hết những g anh c trn đời nầy!
Anh Yu Em! Anh Yu Em! Anh Yu Em!


Sẽ Hơn Bao Giờ Hết - Thin Kim


 

 sinnombre1
 member

 REF: 720949
 11/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Một Lần - Une Fois - Nguyn Khangsur ce chemin du pass on reviendra
on sera en retard pour la saison des magnolias
et bien sur, le soleil de nos jours ne sera plus l
j'en rve encore ...
une seule fois, puis plus jamais on se dira au revoir

on revivra l'histoire toi et moi
main dans la main on comptera nos pas
bien que, au bout de notre ardent amour restera
mes larmes d'adieu de la dernire fois

on ne se donnera que le bonheur
que le rire que l'amour, notre fleur
bien que, au bout de nos joies sera la douleur
d'une perdante qui garera son cur


Một lần no mnh đi lại đường xưa khng em
...
.......
.........


une fois, oui encore une fois
puis la pleine lune jaunira mon toit
quand l'hiver racontera son histoire
par la triste chanson o le vent a perdu la voix
je serai toute seule dans la nuit ternellement froide


...
......
.........
Gi reo buồn min viễn anh nhớ em.


 

 sinnombre1
 member

 REF: 720974
 12/08/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ernesto Cortazar - Emmanuelle


 

 sinnombre1
 member

 REF: 720984
 12/13/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Lovers - Shigeru Umebayashi (instrumental)
I will love you forever!
Em sẽ mi mi yu anh!
.........
Your voice still echoes in my heart!
Giọng ni của anh vẫn cn vang dội trong tim em!

Lovers - (Title song)

 

 sinnombre1
 member

 REF: 721007
 12/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

只要你說聲 決定不離去
As long as you say you are definitely not leaving.
Miễn l anh ni xc định r rng l anh khng ra đi rời bỏ.

我會快快樂樂 歡歡喜喜
I will then be very happy.
Lc đ em sẽ hạnh phc & vui sướng thật nhiều.

鄧麗君 ~ 我問我自己 Teresa Teng


 

 sinnombre1
 member

 REF: 721019
 12/31/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

❤️❤️❤️Anh Yu Em❤️❤️❤️

Chuyện tnh yu đi ta ngy ấy tuyệt như mơ.
Chuyện tnh yu đi ta ngy ấy đẹp như thơ.

.........

"Historia de un amor" Violins DUO SunStrings 

 sinnombre1
 member

 REF: 721043
 01/13/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Em yu ui,

Anh đ thay o quần v giy dp cho em ri......, v lc no anh cũng sẵn sng với ci......... "Điệu Nhảy i Tnh" ("Waltz Of Love") của em nha.

Anh Yu Em = 我爱你 = W i n = Te amo = I love you! = Je t'aime!Waltz of Love ⁓ Eugen Doga


 

 sinnombre1
 member

 REF: 721168
 02/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Franck Pourcel - Morir de Amor


 

 sinnombre1
 member

 REF: 721215
 02/24/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Morir de Amor - Miguel Bos


 

 sinnombre1
 member

 REF: 721259
 03/06/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


你说你爱花
要时常守在花儿身旁
你说你爱我
爱我象爱花一样
我俩情深似海
幸福快乐满庭芳
Anh ni anh yu hoa.
Muốn để hoa lun lun bn cạnh.
Anh ni anh yu em.
Yu em hệt như yu hoa.
Chng ta thm tnh su như biển.
Hạnh phc vui vẻ trn đầy.爱我像爱花一样 - 邓丽君
Yu Em Tựa Như Yu Hoa - Đặng Lệ Qun


Yu Em Tựa Như Yu Hoa - Đặng Lệ Qun
爱我像爱花一样 - 邓丽君


 

 maicuoi
 member

 REF: 721278
 03/11/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hi...
how are you, ....

Thanks!


 

 sinnombre1
 member

 REF: 721293
 03/14/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

maicuoi -REF: 721278 -Date:03/11/2019
Hi...
how are you, ....

ThanksHello!

I'm fine. Thank you.

How have you been?


 

 sinnombre1
 member

 REF: 721305
 03/15/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

鄧麗君 Teresa Teng 情迷 Stirring Emotion 

 sinnombre1
 member

 REF: 721339
 03/21/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

鄧麗君 - 千言萬語 (Ma Thu L Bay) - Đặng Lệ Qun


Ma Thu L Bay - Như Quỳnh (鄧麗君 - 千言萬語)


 

 malheur
 member

 REF: 721340
 03/21/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiJe m'appelle Hlne - Hlne Rolls
Je m'appelle Hlne


Je m'appelle Hlne
Je suis une fille
Comme les autres

Hlne
J'ai mes joies mes peines
Elles font ma vie
Comme la vtre

Je voudrais trouver l'amour
Simplement trouver l'amour

Hlne
Je m'appelle Hlne
Je suis une fille
Comme les autres

Hlne
Si mes nuits sont pleines
De rves de pomes
Je n'ai rien d'autre

Je voudrais trouver l'amour
Simplement trouver l'amour

Et mme
Si j'ai ma photo
Dans tous les journaux
Chaque semaine

Personne
Ne m'attend le soir
Quand je rentre tard
Personne ne fait battre mon cur
Lorsque s'teignent les projecteurs

Hlne
Je m'appelle Hlne
Je suis une fille comme les autres

Je voudrais trouver l'amour
Simplement trouver l'amour

Et mme
Quant la tl
Vous me regardez
Sourire et chanter

Personne
Ne m'attend le soir
Quand je rentre tard
Personne ne fait battre mon cur
Lorsque s'teignent les projecteurs

Hlne
Je m'appelle Hlne
Je suis une fille
Comme les autres

Hlne
Et toutes mes peines
Trouverons l'oubli
Un jour ou l'autre

Quand je trouverai l'amour
Quand je trouverai l'amour


***************************************

***************************************


 

 sinnombre1
 member

 REF: 721351
 03/24/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh Malheur thn mến ui,

Cho T Giếng knh mến anh nhiều thm một t nữa thay v cm ơn anh gh thăm v cho T Giếng nghe những bi nhạc hay qu l hay m anh ưa thch nha.

Chc anh lun vui khoẻ, hạnh phc v muốn g được đ nha.


我爱你 = W i n = Te amo = I love you! = Je t'aime!
Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng.


 

 sinnombre1
 member

 REF: 721352
 03/24/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


鄧麗君 - 情人的關懷
Nn Gn Giữ Người Tnh - Đặng Lệ Qun


風兒陣陣吹來
風兒多麼可愛
我時常向輕風訴說情懷
時光不停地流
一去不回來
你曾經告訴我
光陰不再來
如今我已瞭解
你對我那樣關懷
我要珍惜你的愛
不會忘懷

樹上美麗的花
開的那麼可愛
花兒謝 花兒開
誰能明白
時光不停地流
一去不回來
你曾經告訴我
光陰不再來
如今我已瞭解
你對我那樣關懷
我要珍惜你的愛
不會忘懷
時光不停地流
一去不回來
你曾經告訴我
光陰不再來
如今我已瞭解
你對我那樣關懷
我要珍惜你的愛
不會忘懷
Gi đến như ln sng
Ln gi nhẹ nhng dễ yu
Ti thường tỏ lng với gi
Giờ giấc khng ngừng đi ln
Những g qua đi khng trở lại
Một lần anh đ bảo em
Thời gian khng trở lại
By giờ em nhận thức rỏ
Anh chăm nom em thật nhiều
Em phải nui ấp ủ tnh anh
V khng bao giờ qun

Hoa đẹp cao qu trn cy
Rất yu kiều trong thời kỳ rực rỡ
Bng tn a, bng trổ hoa
Ai c thể hiểu?
Giờ giấc khng ngừng đi ln
Những g qua đi khng trở lại
Một lần anh đ bảo em
Thời gian khng trở lại
By giờ em nhận thức rỏ
Anh chăm nom em thật nhiều
Em phải nui ấp ủ tnh anh
V khng bao giờ qun
Giờ giấc khng ngừng đi ln
Những g qua đi khng trở lại
Một lần anh đ bảo em
Thời gian khng trở lại
By giờ em nhận thức rỏ
Anh chăm nom em thật nhiều
Em phải nui ấp ủ tnh anh
V khng bao giờ qun


 

 animosus
 member

 REF: 721354
 03/24/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Boys Boys Boys
Sabrina SalernoBoys, boys, boys
Boys, boys, boys
Boys, boys, boys
Boys, boys, boys

Sunshines down
So come to town
Set your body free
Hold me tight
My love tonight
Tell me you believe

Everybody, summertime love
You'll remember me
Everybody, summertime love
Be my lover, be my baby

Boys, boys, boys
I'm looking for a good time
Boys, boys, boys
Get ready for my love

Boys, boys, boys
I'm looking for the good time
Boys, boys, boys
I'm ready for your love

Stay around
The sun goes down
Babe I'm feeling right
Take a chance
With love romance
Have some fun tonight

Everybody, summertime love
You'll remember me
Everybody, summertime love
Be my lover, be my baby

Boys, boys, boys
I'm looking for a good time
Boys, boys, boys
Get ready for my love


Boys, boys, boys
I'm looking for the good time
Boys, boys, boys
I'm ready for your love

Boys and girls in the summertime love
Summertime love on the beach tonight
Say hey, say you, say me, say what
Everybody has gotta car
Don't stop, don't move
I just get your body in the groove
I said hey, I said who
I said me, I say you gotta get in the groove

Boys, boys, boys
In the summertime love, in the summertime love
Boys, boys, boys
Let's summertime roll, let's summertime roll
Boys, boys, boys
In the summertime love, in the summertime love
Boys, boys, boys
Let's summertime roll, let's summertime roll

Everybody, summertime love
You'll remember me
Everybody, summertime love
Be my lover, be my baby

Boys, boys, boys
I'm looking for a good time
Boys, boys, boys
Get ready for my love

Boys, boys, boys
I'm looking for the good time
Boys, boys, boys
I'm ready for your love...


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network