Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> NHỮNG BI HT M TI ƯA THCH

 Bấm vo đy để gp kiến

 sinnombre1
 member

 ID 74983
 3/5/2013NHỮNG BI HT M TI ƯA THCH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

La Cumparsita - Julio Iglesias

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 58 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 phuongtimhoang
 member

 REF: 716440
 7/17/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Nghe sao buồn qu , c PTH cũng tặng thm cho
T GIẾNG bi nữa n, bi SIN tặng v bi ny đều
c chữ Nhớ nhớ đ nhe
 

 sinnombre1
 member

 REF: 716441
 7/18/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


C ui,

Nghe bi nhạc C ca th buồn "mn cht" nun đzi n.

Lần nữa, chc C lun an khang thịnh vượng, muốn g được đ v sớm gặp được người đn ng C yu v cũng yu C thật lng đến khi Trời sập lun nha.

亲爱的 = W i n = I love you! = Je t'aime!Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng.


Goodbye Love (我怎麼哭了) (Anh & Việt)林淑容 - 我怎麼哭了Giả Từ Tnh Yu (你怎么哭了) - T Linh & Vĩ Tr


 

 sinnombre1
 member

 REF: 716473
 7/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Hạnh phc cuối - T Linh 你怎麽捨得我難過 - 秀玲
(你怎麽捨得我難過 = Sao anh lại để cho em đau buồn?)尚雯婕 - 你怎麼捨得我難過 (尚雯婕 - Sao anh lại để cho em đau buồn?)


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 58 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 
Sponsored links


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2017 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network