Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> Ci vắng

 Bấm vo đy để gp kiến

 ladieubongg
 member

 ID 55994
 9/25/2009Ci vắng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Xin người đừng trch L Diu Bng
Nặng gnh trn vai mi chất chồng
Nợ nước chưa đền, thm hổ thẹn
Ơn nh lỗi đạo, c buồn khng?!
Nửa đường gẫy gnh, đời dang dở
Lạc chuyến đ tnh, lỡ bến trong
Con n ngy xun khng trở lại
Hỏi cn chi nữa để m mong?!

Ladieubong

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 56 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 ladieubongg
 member

 REF: 716215
 6/11/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

...mu xanh nay biết đu ta tm?

'Cng ti bạn hỡi ta nắm tay nhau ln đường
tm lại mu xanh đem t thắm cho khắp giang sơn
cng nhau ta ht, ta ht vang cu yu người
để cho mu xanh reo vui nh mắt ngn trẻ thơ...'


 

 sinnombre1
 member

 REF: 716229
 6/12/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 ladieubongg
 member

 REF: 716231
 6/12/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Good morning TG,
Melbourne giờ l 6.24 sng.
Chị Bng đang sửa soạn đi mần
trong tiếng nhạc chan ha...

ln tinh thần!

Cm ơn em - XOX


 

 sinnombre1
 member

 REF: 716273
 6/19/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Good Evening Chị Ladieubongg,

Bi giờ l gần 6 giờ chiều nơi Chị ở.

Nghe với em bi nhạc n ri ăn tối v ngũ ngon đm nay nha.

Nhớ Chị nhu thịt n nhu.

XOX!


 

 ladieubongg
 member

 REF: 716277
 6/20/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tối qua chị khng c gh D/Đ. Cả ngy nay đi cy, bận qu cũng khng ngấp ngh D/Đ
Melbourne giờ ny l 10pm. Chị sẽ nghe, cm ơn TG nhu thịt nhu! (:


 

 sinnombre1
 member

 REF: 716361
 7/3/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Chị ui,

Gần 9 giờ tối thứ hai nơi Chị đang ở, Chị nghe bi nhạc n với em một cht ri ngũ thật l ngon đm nay nha. XOX!
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 56 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2017 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network