Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > My vi tnh, điện tử >> Cng nhau học GIMP...hồi 3...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85575
 9/29/2018Cng nhau học GIMP...hồi 3...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bi tập 9... Viết 1 hng chữ trn 1 con đường (path,chemin...) đ được tạo ra với tools path.

Ta c 1 tấm hnh, thnh fố New York...
Trulli

Giờ chng ta tạo 1 path hnh vng cung, v viết ln con đường đ(path), hng chữ New York...sao cho được như hnh dưới đy (ch : hng chữ New York trắng, ở dưới hng chữ mu,lẽ ra khg c, đ chỉ l lỗi thao tc của HTN ...Cc bạn chỉ vẽ 1 hng chữ m thi !)

Trulli

Bi giảng của bi tập trn :

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720767
 10/7/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi tập 10...Tạo 1 gif động (gif anim)

Ta c 10 tấm hnh sau đy :

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli


Nhờ GIMP m tạo ra tấm ảnh gif sau đy...
mon_animation_02.gifBi giải cho bi tập trn...
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720788
 10/11/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi tập số 11... Vẽ bằng software GIMP 1 Tri Đất quay trn---

Chng ta c 1 texture sau đy (1 hnh ảnh...)Nhờ GIMP , ta tạo ra gif động sau đy...

Terre.gif

Bi giải...http://www.1point2vue.com/un-globe-terrestre-anime-avec-gimp/


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720825
 10/20/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi tập 12... Hiệu ứng 3D qua fp soi nổi(stroscopie) với soft GIMP...

Ta c 4 tấm hnh, chụp với 1 gc độ hơi lệch với nhau 1 cht...
1)

2)

3)

4)


Rp tụi n lại với nhau sao cho được 1 gif động, c hiệu ứng 3D...Bi giảng cho bi tập trn... 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network