Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> Luỵn nh-lít(English) theo fương fáp XHCN Vịt-Nem...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85909
 06/12/2019Luỵn nh-lít(English) theo fương fáp XHCN Vịt-Nem...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Thousand island dressing == Ngàn ̣đảo thay đ̀ !!!
Italian dressing == Ý thay đ̀ !!!

H́t thúc chữa r̀ì cha mạ oi !!! NN Ngạn, NC Kỳ Duyn làm sao theo kịp nữa !?Ghi Chú : Left Click ln hình đ̉ coi comments trn Facebook...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 hatlinhh
 member

 REF: 722688
 06/13/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ha ha

Bữa no rảnh mời thần Hu đi ăn cho biết nhe, hihic.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722692
 06/14/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đ̀ng ý cái rụp... Ai bao ăn thì th̀n HU ít khi từ ch́i...
Mà bà 8 HL đang ḅn gì ? Sao fải đợi tới bữa nào ?

Bữa nào khg ḅn gì,mình đi ăn hé ? Ăn món ở dưới này cũng được...

hatlinhh dressing(hatlinhh thay đ̀)...
 

 hatlinhh
 member

 REF: 722715
 06/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiHaha

B tay với thần Hu
Ngoc Trinh Dressing... ha ha ha 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network