Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn ha >> Con đường đến với đạo Phật của Đại đức trụ tr cha Ba Vng

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 85624
 1/2/2019Con đường đến với đạo Phật của Đại đức trụ tr cha Ba Vng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721023
 1/2/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Th̀n HU nghin cứu F̣t học cũng đã lu, nn cng fu tu luỵn có th̉ nói là cũng kha khá... Ḅt clip video này ln và nghe anh 'tu sĩ' này chừng khoảng 1 fút đ̀u, cũng đủ nḥn din anh ta khg fải là 'chn tu sĩ' ! R̀t có th̉ anh ta là CA VC giả dạng trà tṛn vảo những t̉ chức F̣t giáo, kh̉ cng ĺy lòng tin của các vị trụ trì,cử tọa, chờ đợi ngay qúy fá giáo ḥi F̣t giáo... Th̀n HU khg dựa vào cảm tính đ̉ nói ln đ̀u nảy, mà fải nhờ qua fán xét, quán tín kỹ lưỡng...

HU khg đi su vào v́n đ̀ (vì khg quan tm đ́n chuỵn d́n thn, tranh đ́u).chỉ mún nhắc các bạn nn c̉n thn, đừng đ̉ VC,chúng nó típ tục lừa đảo thm nữa ! 

 sontunghn
 member

 REF: 721028
 1/6/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiNhững vấn đp Phật php của Đại đức Thch Trc Thi Minh


 

 sontunghn
 member

 REF: 721034
 1/10/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network