Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn ha >> Đi điều về lăng mộ Hong Cao Khải ở H Nội hiện nay

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 85540
 08/16/2018Đi điều về lăng mộ Hong Cao Khải ở H Nội hiện nay
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720526
 08/18/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bravo STHN, đ c cng ft ln DĐ,giới thiệu với bạn đọc 1 clip c gi trị văn học lich sử. Mặc d thời điểm khg xa chng ta l mấy, nhưng đ vẫn l 1 ti liệu c gi trị lịch sử v gi trị... nghệ thuật kiến trc nữa.

Theo ring của Thần HU,việc Ủy ban phường đặc trụ sở kiểm sot ở trong ngi mộ l 1 hnh động quản l kho lo, khg giải quyết vấn đề dn cư chiếm cứ nơi đ sinh hoạt sinh sống hằng ngy 1 cch w 'cứng' rắn(giải tỏa tức khắc), nếu thời gian khg ko di(trn dưới 5-3 năm). Cn nếu thời gian ko di w,chắc c lẽ BQL phường khg c khả năng giải quyết (hiểu biết km,ti chnh yếu ?), cao hơn nữa l Bộ Văn Ha Gio Dục ẹ w !?

Chng ta đều biết, cấp lnh đạo CS Vịt Nam hiện nay thuộc type hiểu biết cạn cợt, lun wan niệm 'hồng hơn chuyn'(thch người nng bi Đảng CS hơn l người ti giỏi m khg cng đồng ch hướng !)...
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 720637
 09/01/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiCm ơn Bc Sơntunghn lun post bi
chia sẻ cho mọi người được biết


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network