Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn hóa >> Người Vịt Nam cũng same same người Nhật ???

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 83761
 7/23/2017Người Vịt Nam cũng same same người Nhật ???
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 thanhthien8
 member

 REF: 716493
 7/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiBiết đến khi nào mà same same được


Nhưng có cái này người Nhật không bao giờ bằng được người Việt

đó là

Ăn và Nhậu ... he he he
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 716523
 8/2/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vịt Nam bi dờ thay đổi nhiều lắm goài... Ngoài ăn nhậu như bà 8 TrờiXanh nói ở chên, họ c̣n ăn ,chơi nữa...

ĂN

CHƠI

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 716583
 8/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
"Ích nước,lợi dân" ? Theo khẩu hiệu đó, VC lên kế hoạch "Phá nước, hại dân"... Thần HU nghe đồn là lănh đạo VC,đỉnh cao trí tuệ của loài người,thật ra 'ngu lắm' !?... Nhưng 'trí tuệ' cỡ này, th́ khó có thể ngờ được !...

NguCheDo


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network