Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn ha >> Tm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 taolao
 member

 ID 83482
 3/14/2017Tm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1- Giới l g, Luật l g? Giới v Luật khc nhau thế no?

2- Giới được phn loại ra sao?

3- C những nghi lễ no lin quan đến Giới?

4- Tại sao đức Phật lại chế ra giới, v ngi chế giới trong những hon cảnh no?

5- Luật Tạng được soạn thảo ra sao, v gồm những cuốn no?

6- Vi phạm giới, tội nặng nhẹ ra sao? Giải quyết thế no?

7- Giới đng vai tr g trong sự tu tập c nhn?

8- Giới c lợi ch g trong đời sống x hội, cộng đồng?

9- V sao c nhiều giới luật lin quan đến tnh dục v quan hệ nam-nữ như vậy?

10- Giới Luật c cần phải thay đổi hay khng?

11- Hiện nay đ c những đề nghị thay đổi Giới Luật no?

Xem


---

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network