Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn hóa >> BẠN LÀ AI?

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 anhhoanhat
 member

 ID 82905
 8/6/2016BẠN LÀ AI?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bạn là người đi t́m lại những ǵ đă mất hay bạn là người đi t́m tương lai?

Advertisements


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 anhhoanhat
 member

 REF: 714197
 2/13/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Đôi khi bạn tự hỏi ḿnh không đúng ở chỗ nào?

Cho đến khi bạn nhận ra bạn không đúng ở chỗ mà bạn không ngờ nhất!
Chỗ không ngờ nhất là chỗ nào?! Là chỗ mà bạn không dám nói ra!
Và v́ bạn không dám nói ra, nên bạn lại tiếp tục không đúng ở chỗ đó!

TÔI CŨNG NHƯ BẠN! THÀ KHÔNG ĐÚNG, C̉N HƠN DÁM NÓI RA hehehe


 

 maicuoi
 member

 REF: 714215
 2/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi! Va len tin hanh phuc
https://youtu.be/rdECclOBazM


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 714360
 2/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Chào bạn Maicuoi

Bởi cuộc sống là đa dạng khác biệt nên mỗi chúng ta là 1 mảnh ghép của CS muôn màu, dựa vào nhau mà sống, ta cần vạn vật, vạn vật cần ta..., đất, nước..., tạo nên h́nh thể..., không khí để hít thở. Vũ Trụ là ngôi nhà chung, không có nơi bắt đầu, không có nơi tận cùng

Dù bạn không biết ai là người đầu tiên làm người và ai sẽ là người cuối cùng làm người, nhưng bạn biết bạn sinh ra làm người, có mỗi người th́ mới có loài người, dựa vào nhau mà sống, mà sinh sôi nảy nở trong mối quan hệ nhân quả giữa ta và vạn vật, vạn vật và ta..., tất cả những ǵ tạo nên chúng ta. Có khác biệt giới tính th́ mới có t́nh yêu, hôn nhân, gia đ́nh.

Dù chúng ta không biết tương lai loài người sẽ về đâu, nhung dù tới đâu th́ chúng ta cũng sẽ đồng hành với nhau, cùng tiến bước..., dựa vào nhau mà sống. Có đa dạng khác biệt th́ mới có sự sống muôn màu. Có bạn có tôi, có tư tưởng khác nhau tạo nên văn minh loài người.


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 
Sponsored links


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2017 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network