Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lm, truyện cười >> dzui, năm bờ oanh!

 Bấm vo đy để gp kiến

 tuatethy
 member

 ID 83618
 5/13/2017dzui, năm bờ oanh!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


The Pulpit Rock


Chuẩn bị cho một "cuộc" dzui
hihihi

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4 5 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 tuatethy
 member

 REF: 718606
 1/6/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

M đen new cho cc ng đn ng thanh nin mới,
Nhưng nếu đn b cc c gi mun cũng được
V mode cho năm 2018 m

Hon cầu hoả


 

 tuatethy
 member

 REF: 718611
 1/6/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

nhỏ dảm cản đường anh hả
Anh cho nhỏ tiu diu nơi miền cực lạc n
Chỉ 2 c đ của anh thi
L nhỏ đi đời lun


 

 tuatethy
 member

 REF: 718612
 1/6/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Một mn qu bất ngờ năm mới cho em cưng của anh ơi!

Đầu tin anh bịt mắt em lại nh,
Em theo anh xuống nh bếp,
V mn qu nầy lớn quả,em cung
Từ từ mở mắt ra em nh
surprise ma chrie
wow ou ! 

 Page  Previous Page  1  2  3  4 5 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network