Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, gp >> Trn Đường Về Nhớ Đầy

 Bấm vo đy để gp kiến

 phuongtimhoang
 member

 ID 85304
 3/22/2018Trn Đường Về Nhớ Đầy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienCc bạn b xa gần gi trẻ đi đu hết rồi
sao nh cửa vắng tanh như chợ b Đanh vậy n ?


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 hongannguyen
 member

 REF: 720601
 8/29/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
@Phuongtimhoang
2 năm qua em di cư theo chồng sang Đức , phần lo học hnh để ha nhập , phần v b nhỏ nn đưa đn con đi học , cũng phụ thm việc với anh x ở cửa hng nn em cũng bận t gh v 8 đ chị . d vậy em vẫn thi thoảng gh v thăm chừng mọi người , giờ chốn cũ thưa người . Những anh chị em một thời si nổi cng nhau đi biệt phương no khng biết nữa em cũng muốn về tm m h h bữa giờ hng thấy ai hết n chị buồn ơi l buồn , b lại vẫn thấy vi anh chị em thnh vin k cựu nn cũng mừng , từ nay em quyết bm rể ở đy lun đuổi cũng hng đi đu , nn chị rảnh th chạy v chơi với em nh


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network