Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thng bo >> Đổi m vng điện thoại cố định từ 11/2/2017

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 taolao
 member

 ID 83774
 7/29/2017Đổi m vng điện thoại cố định từ 11/2/2017
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
iệc chuyển đổi m vng viễn thng sẽ diễn ra trong ba giai đoạn, bắt đầu từ thng 2/2017 v kết thc vo thng 7 năm sau.
Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thng tin v Truyền thng ngy 21/11, cc tỉnh thnh trn cả nước sẽ chuyển đổi m vng viễn thng.

Cụ thể, giai đoạn 1 bắt đầu từ 11/2/2017, p dụng cho 13 tỉnh, thnh phố. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 15/4 v giai đoạn 3 từ 17/6 p dụng cho 46 tỉnh, thnh phố. Việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong vng một thng cho mỗi giai đoạn.

Trong khoảng thời gian đ, người dn c thể dng song song m vng mới hoặc cũ. Sau ngy 13/3 (của đợt 1), 14/5 (của đợt 2) v 16/7 (của đợt 3), cc tỉnh thnh ny sẽ dng m vng mới hon ton.


Xem ThemXem Them 2Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network