Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: maingyen
ID:
404487

Date ngày Ghi Danh 6/6/2017 2:40:05 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1987
City TP Dallas TX
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 110 lbs (50 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Teaching
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I'm a simple lady, easy to get along, I love to laugh and take life simple. I am family oriented.
Looking T́m A gentle and kind man for love and marriage
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links