Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: quynhfl
ID:
404024

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 3/5/2017 4:06:20 AM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1984 
City TP Da nang  
Country Nước Vietnam 
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm) 
Weight Nặng 110 lbs (50 kg) 
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college) 
Occupation NN Pharmacist 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu Hi! I am honest girl. I love cooking. If I have free time, i prefer travelling or learning english, listening music..I havenot got married. Iam pharmacist 
Looking T́m Iam looking for a kind man seriously who has tolerant heart and really want to have small family 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network