Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: jessica019
ID:
403970

Date ngày Ghi Danh 2/23/2017 1:15:46 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1987
City TP Ha Noi Ha Noi
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 100 lbs (46 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN Student
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu -like learning English -would like to know the culture in other countries. -Im elegant, honest, and funny.
Looking T́m -gentle, funny, polite, who can teach me English, and love Vietnam
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links