Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: teresa123456
ID:
400958

Date ngày Ghi Danh 4/6/2016 12:18:23 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1980
City TP chicago IL
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm)
Weight Nặng 165 lbs (75 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn High School graduate
Occupation NN charity home
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu am single parent and am really looking for a serious and honest type to be with forever
Looking T́m am single parent and am really looking for a serious and honest type to be with forever
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links