Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: than43
ID:
397252

Date ngày Ghi Danh 8/5/2015 12:39:54 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1980
City TP Maryland MD
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm)
Weight Nặng 95 lbs (43 kb)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn AA (2 years college)
Occupation NN engineer
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I'm an optimistic guy with a sense of humor, fairly easy going, and i don't think that i'm too critical about things.. fun to be with and easy going guy.
Looking T́m A very good understanding,caring and trustworthy mother to my child and me.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links