Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: chienny01
ID:
396887

Date ngày Ghi Danh 7/9/2015 5:04:52 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1975
City TP holudaysburg PA
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm)
Weight Nặng 140 lbs (64 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN contractor
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I'm gentle, caring, intelligent, good sense of humour and looking for a serious relationship.
Looking T́m Not perfect person but responsible
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links