Dấu và nguyên âm Cách gơ Telex Cách gơ VNI Cách gơ VIQR
â aa a6 a^
ê ee e6 e^
ô oo o6 o^
ă aw a8 a(
ơ ow o7 o+
ư uw u7 u+
đ dd d9 dd
sắc s 1 '
huyền f 2 `
nặng j 5 .
hỏi r 3 ?
ngă x 4 ~
xoá dấu z 0 -

Ví dụ:
Tiếng việt

Vis duj:
Tieengs Vieetj
Vi1 du5:
Tie6ng1 Vie6t5
Vi' du.:
Tie^'ng Vie^.t


Tập đánh ngay hôm nay. VD: Chào bạn = Cha2o ba5n (VNI)

Off Telex VNI VIQR  (cách đánh/help)
 

 

 

 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep