Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 6
Total Posts/Góp ư kiến: 21

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
NhatQuang

Date   8/7/2005
Gender Male 
Marital status Single 
Country US 
Educational BA/BS (4 years college) 
Occupation Employee 
About me Thích thơ nên ghé vào đây sáng tác thơ cho vui. Thích học ngoại ngữ, đă biết tiếng Anh, Pháp, Khmer, chút ít tiếng Nga, c̣n Hán Việt tạm đủ dùng.  
   
  Send Email/Goi Email to NhatQuang
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep