Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > CLB hoa, chim, cá cảnh >> Chim Không Lông ..

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 thanhthien8
 member

 ID 82416
 3/1/2016Chim Không Lông ..
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

.. by ..

Xin Chào Cả Nhà !


Hỗng biết có ai ở NCD này giống tui hông,
Cha Mẹ tui sanh tui ra cũng lấy làm ngạc nhiên
là hỗng biết tui giống ai .. v́ anh em nhà tui chẳng ai
giống tui, những ǵ tui thích chẳng ai ưa thích, hihi

Anh em cùng chung một Mẹ lại khác Ṇi thấy buồn làm sao
mà cũng ác nữa, sao tui lại thích Chim C̣ Cu Ngỗng
cứ tồng nhỗng vác tai nghe chim hót, nh́n cá ép phê,
re rê rễ má hết cây này qua cây nọ, hết con cú vọ
qua con chim đen .. Sau con chim đen không biết tui sẽ thích con ǵ.
Giờ tui xin ra mắt Cả Nhà bầy chim Không Lông, hihic.


Ráng chờ chút nhen Bà Con
Tui xin đi ra lấy lồng bắt chim, sẽ quay trở lại liền
-

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3 4  5 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 hatlinhh
 member

 REF: 708751
 5/27/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
 

 hatlinhh
 member

 REF: 708752
 5/27/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Nếu không c̣n iu nhau nữa th́ nhà ai về giừơng đó
cứ hễ thấy nhau là sáp lá cà kiểu này tội nghiệp cho tui bị mắc kẹt ở giữa, hihic.

Nh́n mấy con này sao giống tụi khủng bốThôi 2 ta về nhà ra mắt tiá mà
 

 hatlinhh
 member

 REF: 711580
 9/14/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lâu quá không về nhà thăm bấy chim đẹp
mà cứ lo măi miết rượt bắt mấy con chim xấu xí long nhong ngoài đường, hihic.
 

 hatlinhh
 member

 REF: 711582
 9/14/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Wow ! Con chim này đẹp và thú vị ghê nhen
hỗng biết khi nó bay cái đuôi tḥng của nó sẽ như thế nào


 

 cafekho
 member

 REF: 711583
 9/14/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Con chim của Tám (post) đẹp biết bao!

:)
---


 

 hatlinhh
 member

 REF: 711614
 9/15/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Con chim của Tám (post) đẹp biết bao!

:)
--- by KhoCà

--Có cả một bầy chim đẹp, CFK nói con nào ?


 

 hatlinhh
 member

 REF: 714642
 3/19/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Chim Không Lông .. !

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714656
 3/20/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714657
 3/20/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 

 hatlinhh
 member

 REF: 714691
 3/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714692
 3/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714707
 3/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thế giới này thật nhiều con chim đẹp
nếu được nuôi chúng nghe chúng hót ngắm nh́n chúng th́ tốt biềt mấy. 

 hatlinhh
 member

 REF: 714708
 3/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai 

 hatlinhh
 member

 REF: 714709
 3/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

 

 hatlinhh
 member

 REF: 714813
 4/4/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 

 Page  Previous Page  1  2  3 4  5 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network