Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > CLB hoa, chim, c cảnh >> Ma Hoa Texas ..Bluebonnet

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 phuongtimhoang
 member

 ID 75542
 05/28/2013Ma Hoa Texas ..Bluebonnet
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
 photo 3a3a2908-4b25-4557-8c88-04c8831b080f_zps39456a621_zps9b486a3d.jpg

 photo DSC01418_zpse095537b1_zps0b814123.jpg


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 lychanphong
 member

 REF: 655919
 05/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Sau một ma đng di lạnh gi
Một vi ngy nng bức hơn h
Cy vườn rợp bng thấy m
Mưa nhiều gi lạnh xc ve đầy đường
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 655935
 05/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cho anh !
Anh đ khoẻ chưa ?

Nghe ve gọi tiếng h l chắc tụi nhỏ sắp nghỉ học
Anh c sịt thuốc khng m ve lại chết mau vậy ?


 

 lychanphong
 member

 REF: 655940
 05/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Từ trong lng đất chui ra
Đi tm một cht ph hoa ring mnh
Mới đầu lột xc trắng tinh
Ngy sau vc dng hnh hi đen thui.
 

 lychanphong
 member

 REF: 655942
 05/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ve năm nay sanh ra nhiều lắm
Đi v nh quần dnh chục con
Nn giờ bỗng nảy khn
Rũ quần o sạnh mới luồn vo trong.
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 655957
 05/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


" Rũ quần o sạch mới luồn vo trong "

_ c nghĩa l trước khi vo nh rũ cho sạch mấy con ve bm vo quần o rơi xuống, rồi mới vo trong nh

Ni như vậy l ve nhiều chi cht, gh qu nhỉ ?
Cũng may ve sầu thuộc loi hiền, khng lm hại ma mng v chẳng cắn ai, chỉ l ht điếc tai thi, trn anh phải chịu cho hết ma h rồi .


 

 aka47
 member

 REF: 655961
 05/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiChị ui...nếu em đi Houston th gặp chị được hn?

Thng ny nắng nng lắm lắm chị nhỉ?

hihiii


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 655963
 05/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chị ở Dallas m Aka,
Nếu gh Dallas th cho chị biết nh !


 

 lychanphong
 member

 REF: 656003
 05/30/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hoa chỉ c ở vng Đắc Lắc
Khng thấy nơi Đ Lạt hong hn
Chiều chiều dạo phố ẳm con
Căng da tc mịn xuay trn chấm lưng.

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network