Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> VinFast ra mắt t tại Paris Motor Show 2018

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 nguoihaiduong
 member

 ID 85581
 10/02/2018VinFast ra mắt t tại Paris Motor Show 2018
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 tuantran1950
 member

 REF: 720762
 10/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Muốn chế tao ra 1 chiếc xe yếu tố cơ bản cần c :
1_ Đội ngũ kỹ sư về my, hộp số.
2_ Đội ngũ chuyn nghiệp vẽ kiểu xe.
3_ Xưởng lấp rp.
4_ Dn my lấp rp tối tn.
5_ Đội ngũ nhn vin xử dụng my lấp rp.
6_ Bn cạnh đ phải c những hng xưởng lm gia cng : Tiện, đc, body, nệm. ốc vt..........etc
VInfast c được g ??? 

 nguoihaiduong
 member

 REF: 720783
 10/10/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 nguoihaiduong
 member

 REF: 720931
 11/22/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Người Việt mua 2.000 xe VinFast sau 17 tiếng mở bn chnh thức


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network