Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Lời hay ư đẹp >> Ư ĐẸP,đa dang của t́nh yêu

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 86061
 12/05/2019Ư ĐẸP,đa dang của t́nh yêu
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Sự đa dang của t́nh yêu

Nhưng Tài trợ cho dự án này đă bị hủy bỏ bởi người tạo vào ngày 3 tháng 12. 2019.
Những chúng ta cung không thể không xem được những h́nh ánh những cặp vợ chồng gà mà họ đă dán lên trên mạng rồi

Chúng tôi mời bạn bấm vào love is love

Smiley face
H́nh nầy quả đẹp


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 723395
 12/05/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bạn sẽ không bị sống cô đơn,
Khi chính bạn tư vựt bạn lên trong sự cô đơn đó

Đó là nói về sô phận của Helen, sống trong ngục tù không có anh sáng, dù một ánh sáng le loi trong cuối đường hầm Helen cũng không có,
Và nó nghĩ rằng nó sẽ sống trong cánh lẽ loi cô đờn suốc cả cuộc đời

Những nó đă có một t́nh yêu bắt chợp t́m đến nó đă gặp Oliver
Ngựi bạn trong một nông trại

Smiley face


Chúng ta hay vào đây để t́m hiểu thên về sổ phận Helen


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network