Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Lời hay đẹp >> 17 dieu khuyen...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 83382
 1/30/201717 dieu khuyen...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lang thang trn mạng... Thấy được những lời hay đẹp của 1 Thiền Sư Nhật Bổn, trn trang web 'http://cafef.vn/'... Liền 'ft' ln đy cho cc bạn chim nghiệm... Nội dung cũ rch,nhưng bất chợt,1 lc no đ, đọc lại thấy thấm tha v cng...tận.

17 lời khuyn của thiền sư số một Nhật Bản, điều thứ 5 c lẽ ai cũng phải giật mnh


Ghi Ch : Topic ở dưới,v khg đề tựa, nn thnh vin khg v xem được(thần HU cũng khg v chỉnh sửa được !), yu cầu Mod delete gim, xin cảm ơn...

Cảm tạ : Mod đ ra tay như vũ bo, xa gim topic khg 'chn dung' rồi... Cm ơn Mod...

Smack,Smack,Smack ...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon
 member

 REF: 714586
 3/15/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1 người lm th chẳng nn tr trống dz đu ! Nhưng 80 người xm lại... khing 1 căn nh hơn ng Thần đn (bn Vịt Nam ?) xa ..._______________________________________________________________________

Video thần đn Vịt Nam di dời 1 căn nh 650 tấn... 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network