Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Kinh tế >> Hủ hồn chưa có nước ViệtNam + sản?

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 85960
 08/11/2019Hủ hồn chưa có nước ViệtNam + sản?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Chúng tôi vừa mới kết thúc của một cuộc thí nghiêm, ḷng sâu không dáy của con người,
Xin mọi người cùng xem cuộc kết thúc nữa chùng của chúng tôi trong đợt đầu nầy

Smiley face

Các nhà nghiên cứu đă mất 17.000 danh mục đầu tư vào dự án nầy trên các thàn phố khác nhau của các nướ mà trên bản đồ chúng tôi đă ghi săn ở đó

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 722893
 08/12/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiSmiley face
Các nhà nghiên cứu đă mất 17.000 danh mục đầu tư vào dự án nầy trên các thàn phố khác nhau của các nước mà trên bản đồ chúng tôi đă ghi săn ở đó


Như bản đồ cho chúng ta thấy màu vàn là h́nh như % người ta đưa chia khoả trả lại cho người bị mất,
Tôi tưởng nghĩ là
Người ta nghĩ ở những nước lạnh người ta cần bộ chia khỏ để vào nhà hay xe hơn
Vậy là người ta c̣n tấm ḷng
Nhưng tỉ lệ trả tiền rất ít
Trên chấm màu đó

Trả tiền nhiều nhất là các nước Bắc Âu, gọi chung là khổi =Scandinavie=
Thật không may mắn cho họ trong đó có co mộtcuốc gia đứng nhất nh́ nền kinh tế thinh vượng nhất hoàn cầu mà sổ tiền hoạn lại chỉ có 20% Là Trung Quốc
Sau có Maroc,Peru,

Và Kazakhstan nó là một phần của Đế quốc Nga và Liên bang Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Xô Viết, dân cư thưa thớt
Nó đă được độc lập từ năm 1991.


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network