Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Gỡ rối tơ ḷng >> ĐANG SOẠN BÀI

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 anhhoanhat
 member

 ID 83549
 4/12/2017ĐANG SOẠN BÀI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bởi v́ được cái này th́ mất cái kia, nên bạn luôn phải đứng trước sự lựa chọn.

Bạn luôn phải đứng trước sự lựa chọn, bởi v́ được cái kia th́ mất cái này.

Ừ th́ có lúc bạn muốn được cả hai, có lúc bạn không muốn đứng trước sự lựa chọn. Bạn muốn vẹn cả đôi đường, bạn muốn thoát khỏi sự lựa chọn..., nhưng dù muốn hay không th́ bạn vẫn phải chọn, vẫn phải mất cái kia để được cái này, bởi v́ được cái này th́ mất cái kia.

Phải làm sao để được tất cả mà không phải mất mát? Một câu hỏi to đùng!

Bởi v́ ai cũng chỉ muốn được cho ḿnh, nên người ta thường kêu ca cuộc sống thật bất công khi bị mất mát thiệt tḥi, mà không hiểu rằng công bằng là được cái này th́ mất cái kia.

https://youtu.be/J3vqR9BEkYc


Advertisements


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 
Sponsored links


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2017 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network