Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ Cà Chớn >> Buôn Thần Bán Thánh

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 thanhthien8
 member

 ID 83886
 9/21/2017Buôn Thần Bán Thánh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Ṿng tay xin chào Cả Nhà ạ !


Buồn quá hỏng biết tỏ bày cùng ai
mà có tỏ, có bày cùng ai trên bàn th́ cũng chỉ là tỏ
chứ đâu có mờ đi được tí nào ..

Hu Hu Hu
Thôi em đây làm liều tỏ đại cho cả nhà cùng nghe

Và nếu em có lỡ đụng chạm mé mé gần gần đến ai

Th́ mong ai bị chạm bỏ qua giùm em, em cám ơn nhiều.
--Chuyện là thế này, em có quen một anh thầy Cúng
thật ra là ai đó cho thầy Cúng số phone của TT8
thầy Cúng gọi làm quen ...

Cuối cùng thầy Cúng tỏ bày muốn lấy em làm vợ


Cho đến nay ... em ngậm bồ ḥn không dám nhận
bởi v́ ... em đây sợ, tin thầy th́ coi như em tiêu tùng.

TT8 th́ không mấy tin dị đoan, bói toán, hoặc lên đồng
mà thấy cúng th́ bao ôm đủ thứ, c̣n chữa bịnh cho người ăn thịt sống mới ghê ... nghe thôi là thấy chữ


X
O


--Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 aka47
 member

 REF: 716898
 9/22/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Cái này dzui nè...
......................


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716928
 9/24/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ha Ha

AK này, đồng bào đang sống trong một nước ấm no hạnh phúc nhất nhất

sao mà dậy mà đi được, hihic.


 

 hatlinhh
 member

 REF: 716929
 9/24/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Buôn Thần Bán Thánh ..Viết mà chơi

Trên bàn có gần 50 vị, nếu tin hết chắc xin ǵ được đó
(trong đó có cả Na-Tra)


Nếu các thầy cúng trị bịnh hay vậy
th́ nhà thương, viện chế thuốc để mần chi?

Trị bịnh mà gặp hên .. hết bịnh, th́ cho là gặp thầy giỏi
c̣n trị không hết bệnh th́ cho rằng người bệnh không có ḷng thành.

Cũng như xem bói toán

Chời ... có mấy thầy bói giàu sang hạnh phúc?
Hỏng lẽ coi cho người khác được, c̣n chính bản thân ḿnh th́ mù tịt?

Lên đồng úm ba la, ba la úm ... thật ra thầy nói tiếng ǵ khi
đại diện cho người cơi bên kia?
Rồi đốt vàng mă, theo lời người cơi âm, cần mua xe mua nhà .. tùm lum

Cái đó tui thắc mắc

Ủa, sao lạ vậy ta.. người sống phải đốt vàng mă cho người cơi kia,
khi dưới đó nhận rồi, có đổi ra $ âm không, $1 đô là bao nhiêu,
có giá hơn tiền Việt không?

Mà sao người dưới đó không gửi lên cho người sống
mà chỉ bắt phải người sống gửi thôi ...

Ôi .. một rừng sự việc khó hiểu

Ai bày ra tṛ này chắc hay đi qua đi lại cả hai Cơi

Sống và Chết.. 

 hatlinhh
 member

 REF: 717012
 10/4/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiCàng mê tín bao nhiêu th́ càng bị mấy thầy gạt bấy nhiêu

Thầy cũng là người đâu phải siêu nhân,
anh thầy tôi quen mắc phải chứng hoang tưởng nặng

Thân thầy, c̣n không biết khi chết rớt ngay đâu
lấy ǵ biết người đă chết cần những ǵ

c̣n bày ra là thầy đại diện cho ông này bà nọ
ai quen và lấy thầy đều gặp tai nạn .. bị Vua cha Long Vương
và vua cha Ngọc Hoàng phạt


Ôi Giời !Nếu đă biết như vậy
c̣n muốn cưới vợ làm ǵ ?Viết mà chơi

Nói tới những vị thánh nhân

họ đâu có ác, mà họ có tấm ḷng rất khoan dung độ lượng

thế mà con người cứ đem các thánh nhân ra để bán danh bán thánh.


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network