Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự của bạn >> TRI N NHỊP C̀U DUYN

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 anhhoanhat
 member

 ID 85468
 6/13/2018TRI N NHỊP C̀U DUYN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Từ Thủa gia nḥp Nhịp C̀u
Duyn lành ḥi ng̣ năm Chu ṃt nhà
B́n bỉn xum họp g̀n xa
Bn nhau chia sẻ bao la tình người

Cùng học cách śng ở đời
Dựng xy cục śng đẹp tươi m̃i ngày
Hm nay trở lại ch́n này
Cảm giác g̀n gũi nơi đy gia đình

Bít bao là nghĩa là tình
Cho ti vững bước hành trình tương lai
D̃u cục śng lun đ̉i thay
Nhịp C̀u Duyn mãi khng phai nghĩa tình
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720171
 6/13/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Dạo này mình khng có thời gian tham gia Nhịp C̀u Duyn vì ŕt ḅn, nhưng dù ḅn th́ nào thì mình cũng dành thời gian đ̉ vít chủ đ̀ TRI N NHỊP C̀U DUYN, đ̉ tỏ lòng bít ơn.

Nơi đy đã giúp mình trở thành người t́t hơn m̃i ngày, đã có ít nhìu thành đạt trong cục śng, hình thành nn con người mình hm nay, bít đ́i nhn xử th́, bít lẽ phải ở đời

Từ khi gia nḥp NHỊP C̀U DUYN, mình thay đ̉i nhìu, tín ḅ nhìu, Cảm ơn NHỊP C̀U DUYN, cảm ơn CÁC BẠN THÀNH VIN, mình còn phải học hỏi nhìu đ̉ trở thành người tử t́


 

 hatlinh
 member

 REF: 720173
 6/13/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khỏe hong anh Sở ?

Lu qu chắc tc nay đ bạc phơ rồi ha


ha ha


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 720175
 6/13/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiCho anh Sở đi đu lu qu mới về,
"Chng Ta" ht để gợi nhớ ngy xưa nh
Hello Thanhthien
 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720181
 6/14/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Chào em Thanhthien, mái đ̀u xanh r̀i cũng ḿt đi, mái đ̀u bạc như chíc là úa vàng theo thời gian. Cái mà chúng ta có là thời gian, cái mà chúng ta ḿt cũng là thời gian, quỹ thời gian của m̃i người có hạn, vì th́ mà chúng ta c̀n học cách quản lý và sử dụng thời gian hợp lý đ̉ cn bằng và đ̉ thành cng trong cục śng. Chúc em lun vui khoẻ yu đời


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720182
 6/14/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Chào em Phuongtimhoang. Thực ra những gì chúng ta mang đi khi v̀ th́ giới bn kia là những gì chúng ta đ̉ lại, những gì tạo dựng trong kíp này, kíp sau sẽ nḥn lại. Những kỷ nịm nơi đy cũng ṿy, trong đó có những bài học ŕt có giá trị, bởi nơi đy ḥi ng̣ nhìu người tài giỏi nn những kỹ năng śng mà chúng ta chia sẻ cho nhau sẽ là hành trang có giá trị thực tĩn cho chúng ta trong cục śng. Chúc em Phuongtimhoang vui khoẻ yu đời.


 

 aka47
 member

 REF: 720201
 6/17/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Hm nay anh SỞ đạt danh hiệu đại gia rồi.

NCD cng ngy cng c nhiều người thnh cng trong cuộc sống.

Lm LS mau giu thiệt.

Giống LS mỹ bn Mỹ qu ( LS VN ở Mỹ ẹ lắm...l do ni tiếng anh khng lưu lot , thua l khng ai mướn ).

Bo co b con , ai c về Tr Vinh gh nh thăm anh SỞ... căn biệt phủ sơ sơ c 14 tỷ thi h. Tiện nghi lắm Muốn g c nấy...

hihiii


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720220
 6/24/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Em AKA nói đúng, đa ś thành vin tham gia Nhịp C̀u Duyn thành cng trong cục śng, thng qua những cục tranh lụn nảy lửa, phải vượt ln chính mình, tăng khả năng vượt khó, phá vỡ những giới hạn, ć gắng tín ḅ, lin tục phát trỉn bản thn, làm giàu v́n śng

Anh khng ngờ tín ḅ nhanh th́, sau khi có nhìu thành cng r̀i anh mới nḥn ra, những kỹ năng śng học ṭp, rèn luỵn từ NCD là ŕt ŕt nhìu, lắng đọng, sau này áp dụng vào thực t́, thành cng r̀i mới nḥn ra, những v́n śng lắng đọng nơi đy đã phát huy hịu quả

H̀i mới đ̀u háo thắng ví tm lý sợ thua, giờ nḥn ra quan trọng là ta được gì sau thanh lụn chứ khng phải là thắng thua, bởi những bài học, những đìu rút ra được sau tranh lụn mới là cái ta c̀n, giúp ta làm giàu v́n śng, đi đ́n thành cng, v́n śng chính là giá trị śng


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720221
 6/24/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Va chạm xã ḥi ŕt quan trọng, bởi khi bạn gặp v́n đ̀ quan trọng thì bít cách xử lý

Tham gia dĩn đàn NCD là ṃt trong những cách t́t nh́t đ̉ có kinh nghịm śng, những va chạm tinh th̀n nơi đy ŕt đa dạng, khi bạn tranh lụn, phải đ́i phó với ŕt nhìu phản ứng dữ ḍi, những ý kín trái chìu, làm giàu kỹ năng śng, khả năng vượt khó

Cách t́t nh́t đ̉ hoà nḥp cục śng là phải tìm cách thích nghi và ứng xử hợp lý vì cục śng là đa dạng khác bịt, là mun sắc màu, m̃i cy m̃i hoa, m̃i nhà m̃i cảnh, đừng quá ch́p nhặt. D̃u bít rằng phải tỉnh táo nhìn đời, những khng phải đ̉ đ́i phó với người đời, mà là đ̉ bít cách śng với đời, bởi dù th́ nào thì ta cũng yu người đời như ta v́n th́.


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720222
 6/24/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Bởi cục śng là tạo dựng, nn ta phải tự tìm cách tạo ra cơ ḥi thay vì chờ đợi hoặc than vãn. Tạo ra cơ ḥi cho người khác thay vì ĺy đi cơ ḥi của họ. Tạo ra giá trị thay vì giành gịt của nhau. Tạo dựng là tự sáng tạo ra giá trị đem lại lợi ích cho cục śng.

Cái gì thục v̀ ta, do ta tạo ra mới chính là cái mà ta có, cái gì khng do ta tạo ra thì có r̀i lại ḿt, bởi nó khng thục v̀ ta. Theo Lụt Nhn Quả thì khng nn rình ṛp của người ńu khng mún bị rình ṛp, ńu khng mún ai hại mình thì đừng suy nghĩ hại người, nn tự sáng tạo ra cho mình thay vì nhòm ngó của người ta. Người có giá trị là người có ích cho cục śng


 

 aka47
 member

 REF: 720227
 6/24/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Em hỏng chịu hỏng chịu đu.

Em ni 1 cu ngăn ngủn m anh quất 3 bi gio huấn trng giang đại hải giống ng gi d B Thư L Duẩn qu...

Hỏng chịu hỏng chịu đu...

hihii


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720241
 6/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Ć gắng học hỏi đ̉ tăng giá trị śng, nng cao giá trị bản thn m̃i ngày em AKA à

Dù già ýu r̀i, nhưng còn học còn th́y mình có giá trị, gíng như game thủ, đam m trò chơi khám phá th́ giới śng, càng ln level càng ham, cục śng khng còn nhàm chán


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720242
 6/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Ńu bạn mún 1 cục śng lun ḅn ṛn, khng nhàm chán hãy đặt cược với cục śng

Bạn đi được bao xa tuỳ vào cách đặt cược, càng lớn, càng thử thách, càng h́p d̃n

Cài đặt tư duy làm 5 vịc cùng lúc, đi trước thời đại 5 năm, giúp bạn đạt hịu quả ǵp 5 l̀n và khng bị thụt lùi khi làm vịc với v thức, tín ḅ ŕt nhanh, lun có bước đi táo bạo, sáng tạo, đón đ̀u xu hướng, làm chủ tương lai, tít kịm thời gian và thành cng ǵp 5 l̀n.

Đ̉ chứng minh lợi ích to lớn của "đi trước thời đại" thì ĺy ví dụ từ cơ ch́ lạc ḥu, những cu chuỵn làm ăn lạc ḥu, d́t c̣ng với tích cực là phá hoại, từ tư tưởng quan liu, bảo thủ, ć ch́p, từ những cơ quan..., cng ty..., nḥp rác v̀ nhà là nḥp dy chuỳn l̃i thời, trang thít bị sản xút gặp trục trặc, hư hỏng, hịu quả hoạt đ̣ng th́p, sản ph̉m khng tiu thụ được, thịt hại hàng tỷ đ̀ng, đánh ḿt tương lai, ḿt thời gian và thịt hại ǵp 5 l̀n

Tư tưởng đúng thì hành đ̣ng đúng, tư tưởng sai thì hành đ̣ng sai, 1 ḥ tư tương t́t, 1 cơ ch́ t́t, 1 xã ḥi tín ḅ. 1 ḥ tư tưởng t̀i, 1 cơ ch́ t̀i, 1 xã ḥi tụt ḥu, h̃n loạn


 

 aka47
 member

 REF: 720246
 6/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Tư tưởng đúng thì hành đ̣ng đúng, tư tưởng sai thì hành đ̣ng sai..

........

Chưa chắc anh ạ...

Đời vkhoong c g tuyệt đối , đng với anh m sai với mọi người th sao.

Thấy Bc Hồ ni khng ? Ci g ổng ni cũng cho l đng , nhưng rồi lại sai... tuy l sai nhưng cũng c số người cho l đng.

Tương đối anh nh...

Ta n c bao giờ đng hon ton...

C anh Miền ni kia hiếp dm người ta v bị bắt ra ta bị kết tội 6 năm... anh ta ni: GIẾT người mới c tội , cn anh ta LM ra người sao c tội.

Anh thấy chưa ? Tư tưởng đng hay sai do điều kiện hon cảnh.

Cho nn Bc Hồ ni 1 cu ngang ngược nhưng rất đng: C SNG NI G CŨNG ĐNG...

haha


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 720293
 7/16/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Anh đ̀ng ý với em AKA . Vịc đúng với người này, sai với người khác là chuỵn thường tình, nn với lý tưởng, chủ thuýt nào thì cũng c̀n có kỉm chứng chứ khng nn mù quáng tin theo, r̀i li kéo nhìu người l̀m đường lạc ĺi, ńu càng lan ṛng thì càng gy hại cho xã ḥi

Còn chuỵn chín tranh, bạo lực thì lun là hạ sách, khng nn làm 1 chín binh giỏi, nn làm 1 nhà ngoại giao giỏi, bởi 1 chín binh giỏi chỉ gy ḿt mát, tang thương, gy ḿt hoà bình, trong khi 1 nhà ngoại giao giỏi giữ được hoà bình, giữ cn bằng được lợi ích giữa các bn 

 hongannguyen
 member

 REF: 720295
 7/17/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Em cho anh anhhoanhat v c Aka47 nh , hai anh em vẫn hoạt động v đấu ngữ si nổi như ngy no
Chc 2 anh em tuần mới vui vẻ ạ!


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network