Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự của bạn >> Suy bụng Ta ra bụng người .. !

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 thanhthien8
 member

 ID 83777
 8/1/2017Suy bụng Ta ra bụng người .. !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Bạn c bao giờ bị qua

Khi bạn chia sẻ một vi chuyện với người khc

m sự thật trong lng bạn chỉ l chia sẻ thi

khng c c , xấu hay trả đũa g cả


Nhưng người nghe lại nghĩ khc, gn cho bạn l hận th,
l khng tha thứ ... l thế ny thế nọ.

Bạn nghĩ g khi người nghe đ khng hiểu Bạn m ngược lại ..?

Ti thật sự buồn v bật khc
khng lẽ ti l người c ci Tm tồi đến vậy sao ?

Sao người nghe khng nghĩ về kha cạnh tốt
l những g ti lm,
l ti c lng muốn gip người khc trnh khng bị gạt như ti ..


----1 - Gi m chết th gọi l ... Lo Tử(老子) >> Bolsaca

2 - To bo m chết th gọi l ... Khổng Tử (孔子)>> Bolsaca

3 - Khng bệnh đau m chết th gọi l ...Mạnh Tử.(孟子)>> Bolsaca

4 - Chết ở Trang trại th gọi l ... Trang Tử >> Bolsaca

5 - Chết trong cha th gọi l ... Tự Tử >> Bolsaca

6 - Chết dưới sng gọi l ... Giang Tử >> Bolsaca

7 - Cha chết th gọi l ... Phụ Tử (父子)>> Bolsaca

8 - Mẹ chết gọi l ... Mẫu Tử (母子)>> Bolsaca

9 - Chồng chết gọi l ...Phu Tử (夫子)>> Bolsaca

10 - Vợ chết gọi l ...Th Tử >> Bolsaca

11 - Chết ton thy gọi l ... ?

12 - Chết do bị chặt chm gọi l .... ?

13 - Bồ bịch lng mạn m cht gọi l .... ?

14 - Bị bo ch phanh phui m chết l .... ?

15 - Bị đối phương tặng quan ti gọi l ... ?

16 - Ăn nhậu đi t m chết l ... ?

17 - Nghịch m chết gọi l ... ?

18 - Sĩ dịện m chết gọi l ... ?

19 - Học sinh học nhiều m chết gọi l ... Sinh Tử >> Bolsaca

20 - Cảm m chết gọi l ... ?

21 - Đang yn đang lnh m chết gọi l .... ?

22 - Thầy gio chết gọi l ... Sư Tử >> Bolsaca

23 - Bị Thượng M Phong m chết gọi l .... M Tử

24 - B đi m chết gọi l ... Tiểu Tử >> AK


v...
BB hp phn no m chết gọi l ... ?

-

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 hatlinhh
 member

 REF: 716524
 8/2/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tạm ngưng suy bụng Ta ra bụng Người cht nhen


Giờ chng ta thử suy bụng mnh rồi trả lời xem c đng bụng tui hong, hihic.


Học tiếng Tuuuuuuuu đ1 - Gi m chết th gọi l .... ?

2 - To bo m chết th gọi l ... ?

3 - Khng bệnh đau m chết th gọi l .... ?

4 - Chết ở Trang trại th gọi l .... ?

5 - Chết trong cha th gọi l ... ?

6 - Chết dưới sng gọi l ....?

7 - Cha chết th gọi l .... ?

8 - Mẹ chết gọi l .... ?

9 - Chồng chết gọi l .... ?

10 - Vợ chết gọi l .... ?

11 - Chết ton thy gọi l ... ?

12 - Chết do bị chặt chm gọi l .... ?

13 - Bồ bịch lng mạn m cht gọi l .... ?

14 - Bị bo ch phanh phui m chết l .... ?

15 - Bị đối phương tặng quan ti gọi l ... ?

16 - Ăn nhậu đi t m chết l ... ?

17 - Nghịch m chết gọi l ... ?

18 - Sĩ dịện m chết gọi l ... ?

19 - Học sinh học nhiều m chết gọi l ... ?

20 - Cảm m chết gọi l ... ?

21 - Đang yn đang lnh m chết gọi l .... ?

22 - Thầy gio chết gọi l ... ?

23 - Bị Thượng M Phong m chết gọi l .... M Tử

24 - B đi m chết gọi l ... ?


v...
BB hp phn no m chết gọi l ... ?
 

 dandavang
 member

 REF: 716525
 8/3/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Trả lời hết mấy cu ny l bảo đảm sau khi chết sẻ bị mấy ng Lo Tử, Mạnh Tử vảnhiều ng Tử khc lấy bt lng thụt "c lt" cho chết thm lần nửa qu.
Cuối tuần chc b chị nhiều niềm vui đểqun đi những chuyện buồn khong tn


 

 aka47
 member

 REF: 716545
 8/6/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

cU 24 GỌI L tiểu tử... PHẢI KHNG CHỊ.

Bc hồ hồi tết Mậu Thn bị thua trận nn tức i mu , b đi nn chết sớm...

Bc Hồ bị Tiền Liệt Tuyến nữa.

Tiền l TRƯỚC.
Liệt l LIỆT DƯƠNG.
Tuyến l MẠCH.

Ci mạch cường dương của Bc bị Liệt dương sớm , nn sinh ra bệnh b đi v chết...

Sau ny nhn dn gọi Bc bị chết v TIỂU TỬ.

Đng khng chị iu?


 

 thanhthien8
 member

 REF: 716552
 8/7/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Cho Chng DDV v Nng AK !@ DDV ..
Cứ trả lời đi, khi no chết hẵng tnh
v chờ sau khi chết mới biết được ai sẽ thọc thẹt ai , hihic.

Cm ơn lời chc nhen anh DDV

Chc DDV vui vui cả tuần, hihic.

=


@ AK ...


i chi l ơi, sao AK biết ng Hồ bị bịnh te loe vậy

Kiểu đ, mần ăn g được m sao ổng lắm vợ thế?


 

 aka47
 member

 REF: 716557
 8/8/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Vậy mởi gọi l Bc Hồ ủi đại...

Sống mi trong quần... chng !!!

Chị học chnh trị m hổng nhớ g hết.

hihii 

 hatlinh
 member

 REF: 716563
 8/9/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiAK n, thời chủ tịch ủi đại c thuốc Viagra chưa ?

AK học chnh trị, chnh chủ, cả chnh em

chắc AK biết v cn nhớ heng, hihic.


 

 bolsaca
 member

 REF: 716578
 8/13/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho chị thanhthien8 , cho lun cả nh...cho bolsa x xọn t nha!

1- Gi m chết th gọi l ....? Lo tử
2- To bo m chết th gọi l g...? Khổng tử
3- Khng bệnh đau m chết th gọi l g ...? Mạnh tử
4- Chết ở trang trại l g ...? Trang tử
5- Chết trong cha th gọi l g....? Tự tử
6- Chết dưới sng gọi l...? Giang tử
7- Cha chết th gọi l...? Phụ tử
8- Mẹ chết gọi l...? Mẫu tử
10- vợ chết gọi l ...? Th tử
19- Học sinh học nhiều chết gọi l...? Sinh tử
22- Thầy gio chết l g ...? Sư tử


Chc cả nh vui vui ...


 

 aka47
 member

 REF: 716579
 8/13/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Đục bỏ..

Kiểm duyệt bởi Bộ thng Tin Dn Vận Chiu Hồi VNCH.

hihii


 

 ototot
 member

 REF: 716582
 8/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đục bỏ l phải, v trong số những cu ny, c số 5 m nếu giải cho đng, th lại l ... bng bổ đạo Phật! V cc "Phật tử" (như aka chẳng hạn!) lại phải ... nm đ ... vỡ đầu người gp !

Hi Hi!


Thn i,


 

 thanhthien8
 member

 REF: 716587
 8/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho Cả Nh !
@ BolsaCa ...
Giỏi qu cho BolsaCalifornia 10 điểm về chỗ đứng, hihic.

+=
@ AK ..
TT8 hỏng hiểu AK muốn ni g, hu hu hu+=@ Bc OT ..
cũng lm TT8 nhức đầu lun, HU HU HU
 

 thanhthien8
 member

 REF: 716626
 8/22/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Bớ Cả Nh!

Đang suy bụng ai m sao lu qu , khng thấy ai vo
Bộ suy bụng tui kh vậy sao ta?
M sao tui suy bụng người khc
thng qua mau m cn dễ ẹcccc, he he he.

Chc Cả Nh c một ngy suy khỏe / vui vẻ nhen


 

 thanhthien8
 member

 REF: 717154
 10/30/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khng cn ai giải cu hỏi th tui ngưng

Tui vo g chuyện dưới trn


Tự tui suy bụng tui rp ruột gip cho người khc, he he heLu lắm rồi, tui khng c nhận lời h hẹn với ai
cũng khng c thường trả lời phone qua lại

Mấy thng nay tui chỉ tập trung vo bệnh tnh của con tui
tui theo n gần như 24, cng việc cũng tạm đứng yn
để c giờ theo con ln ni xuống đồi ..

Cn chuyện tnh cảm, tui mệt mỏi bỏ cuộc
v khng cn tin vo đn ng, người thật th khng cn hiện hữu

Tui dị ứng ngy cng mạnh, bởi tin nhiều thất vọng nhiều.

Người sau cng mới quen đ gạt ti, nhờ ti mua tm v đồ nhậu
ni l sẽ hon tiền lại cho tui

Thế m im ru trốn biệt, c bao nhiu đu trn dưới c trăm bạc
anh ta lm lương gấp 3 ti kia m, thế m tệ ra mặt.

Thấy m chn ngn sự đời người ta
 

 hatlinhh
 member

 REF: 717192
 11/3/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiSuy bụng mnh ra bụng người ta !


Những g mnh bỏ tm bỏ nước mắt ra lm cho họ bao năm qua
cũng chỉ v .. thương yu

Nhưng họ đp trả lại ... như chiếc ba phang vo đầu mnh

Họ cho đ l g nhỉ ?

V tiền ?

i Giời .... thiệt đng buồn thay.

 

 hatlinhh
 member

 REF: 717193
 11/3/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network