Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Lnh hay dữ

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 86107
 01/28/2020Lnh hay dữ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Xưa v nay nhớ lại rồi trăn trở
Ta tưởng chừng vừa mới thong qua đy
C khc chăng l thiếu thốn, đủ đầy?
Trong sinh động hay vi su đơn lạnh?

Số kiếp người c biết đu m trnh
Ẩn hiện ngoi hai thi cực khc nhau
Tồn tại thn nn phải cứ bươi quu
Xấu v tốt thế giới ny mun vạn

Khi suy lượt cảm gic sao ngao ngn
Giữa đi ngho, bệnh tật, rt, chy thn
Với giu sang, sung tc, th an nhn
Người bnh dị tr tm thường trnh n

Ma Tết đến ko hồn về sức trẻ
Ha nhập vo thực tại giữ lng tin
Hiện tm đy dung dị bởi chữ Tnh
Cht hơi ấm sưởi lng người chn thật

Đấng Tối Cao c khi l ngy ngất
Hnh xử người kh m đon nhận ra
Xuất pht tm từ tim, c thật th
Lnh hay dữ từ việc lm thiện, c.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network