Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Định mệnh xắp đặt

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 85589
 10/12/2018Định mệnh xắp đặt
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Nắng mưa l việc Đất Trời
Học hỏi, lm việc, ăn, chơi của người
Giu, ngho, sướng, khổ khắp nơi
Cuộc sống hon cảnh tiễn mời đến, đi
Chung quy sống bởi chữ v
Kh khăn lựa chọn phải đi đường no ?
Khng g khng thể lao đao
Thử thch ch mun mu lun theo
Lấy thơ bầu bạn eo ho
Nhưng tm bnh lặng để gieo tm hồn
Vun bồi nui dưởng lớn khn
Kết quả gặt hi m bồng bềnh tri
Cứ thế khp, mở chương, hồi
Thời gian đo, đếm ko li mỗi người
Nhanh, chậm, thnh, bại, đầy, vơi
Gắn kết duyn số tiễn mời đến đi
Tương lai, qu khứ l Th
Hiện tại đối mặt tranh thi đường đời
Đến lc buộc phải nghĩ ngơi
Suy tư, đi chuyện ci thời đ qua
Lm người c số hết m
Định mệnh xắp đặt ku, la lm g.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network